Kinh tế

BCH phòng chống thiên tai Quận kiểm tra hiện trường (công tác nạo vét, phát quang hệ tiêu thoát nước khu vực vùng bãi)
Ngày đăng 28/05/2018 | 16:14  | Lượt xem: 1025

Ngày 28/5/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - QUV, Phó chủ tịch UBND quận, Phó TT BCH phòng chống thiên tai Quận cùng lãnh đạo phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND-UBND Quận; lãnh đạo UBND các phường kiểm tra hiện trường công tác nạo vét, phát quang hệ thống tiêu thoát nước vùng bãi.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đánh giá cao việc chủ động tổ chức nạo vét, phát quang hệ thống tiêu thoát nước vùng bãi của các phường đặc biệt là phường Cự Khối. Để đảm bảo việc tiêu thoát nước vùng bãi, giảm thiểu úng ngập cục bộ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của nhân dân, đồng chí PCT UBND Quận yêu cầu đối với các phường có diện tích canh tác ngoài bãi:

1. Tiếp tc kim tra rà soát h thng tiêu thoát nước vùng bãi, xác định rõ các đim, tuyến mương có nguy cơ gây ách tc dòng chy tập trung xử lý dt dim, xong trước ngày 15/6/2018.

2. Đối với ba phường (Giang Biên, Phúc Lợi, Cự Khối) có nguy cơ cao ngập úng khi có mưa lớn; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát quang, nạo vét và khơi thông dòng chảy xong trước ngày 15/6/2018.

3. UBND các phường, cùng các đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy đồng thời vận động nhân dân tuyệt đối không vứt rác, cây cối xuống lòng mương gây cản trở dòng chảy.