Kinh tế

Kiểm tra liên ngành quận phối hợp với Trung tâm phân tích chất lượng nông sản Hà Nội lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm
Ngày đăng 18/01/2019 | 09:11  | Lượt xem: 2289

Ngày 10/2/2019 phòng Kinh tế đã chủ trì đoàn liên ngành thông báo kết quả kiểm nghiệm đợt 3/2018 tới UBND các phường, các hộ kinh doanh.

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH- UBND ngày 11/6/2018 của UBND quận Long Biên về việc lấy mẫu kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên năm 2018.

 Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 10/12/2018, Phòng Kinh tế đã chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành quận phối hợp với Trung tâm phân tích chất lượng nông sản Hà Nội, UBND các phường tổ chức lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm tại các cơ sở kinh doanh rau, quả, giò, chả, bún, bánh phở trên địa bàn quận. Kết quả cụ thể:

1. Về công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm: Phối hợp Trung tâm phân tích chất lượng nông sản Hà Nội, UBND các phường, Ban quản lý các chợ tổ chức lấy mẫu phân tich 25 mẫu giò, chả, bún, bánh phở trên địa bàn quận. Cụ thể 10 mẫu giò, chả, 10 mẫu bún, bánh phở phân tích, xét ngiệm Hàn The, P2O5; 05 mẫu rau xét nghiệm chỉ tiêu thử nghiệm.(Acephate, Diazinon, Cypermethrin, Permethrin, Difenoconazole, Imidacloprid).

Ngày 10/2/2019 phòng Kinh tế đã chủ trì đoàn liên ngành thông báo kết quả kiểm nghiệm đợt 3/2018 tới UBND các phường, các hộ kinh doanh được lấy mẫu trong đợt này. Kết quả cụ thể : 08/10 mẫu giò chả Dương tính với Hàn the, chất phụ gia. 10/10 mẫu bún, bánh phở Âm tính với Hàn the, chất phụ gia;  05/05 mẫu rau đảm bảo với chỉ tiêu thử nghiệm.( các chỉ tiêu Acephate, Diazinon, Cypermethrin, Permethrin, Difenoconazole, Imidacloprid).

2. Về công tác kiểm tra xử lý vi phạm: Đoàn kiểm tra liên ngành Quận đã kiểm tra 25 cơ sở  kinh doanh, trong đó đã lập hồ sơ tham mưu UBND quận xử phạt hành chính 08  cơ sở với tổng tiền phạt 360 triệu đồng.

STT

Tên hộ kinh doanh

Tên mẫu

Chỉ tiêu kiểm nghiệm

Kết quả

 

 

1

Bùi Thị Hà - Chợ Diêm Gỗ

Rau cải

Hexaconazole

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Propiconazole

Đạt

Tricyclazole.

Đạt

2

Trần Thị Toán- Chợ Diêm Gỗ

Rau ngót

Hexaconazole

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Propiconazole

Đạt

Tricyclazole.

Đạt

3

Nguyễn Thị Hà- Chợ Diêm Gỗ

Quýt

Hexaconazole

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Propiconazole

Đạt

Tricyclazole.

Đạt

4

An Thị Thúy Hường- Phía cổng chợ Diêm Gỗ

Cam canh, Xoài

Hexaconazole

Đạt

Difenoconazole

Đạt

Propiconazole

Đạt

Tricyclazole.

Đạt

5

Lê Văn Thức- Chợ Diêm Gỗ

Giò

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

6

Lê Thị Tươi- Chợ Diêm Gỗ

Giò

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

7

Nguyễn Lan Hương- Chợ Diêm Gỗ

Giò

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

8

Nguyễn Lan Hương- Chợ Diêm Gỗ

Chả

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

9

Bùi Thu Trang- Chợ Diêm Gỗ

Chả

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

10

Nguyễn Thị Hường- Chợ Diêm Gỗ

Chả

Hàn the

Không đạt

P2O5

Đạt

11

Lê Thị Hồng- Chợ Diêm Gỗ

Giò

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

12

Dương Thị Quyên- Chợ Diêm Gỗ

Chả

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

13

Hoàng Thị Hoa- Số 51, Ngõ 466, Đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Chả

Hàn the

Không đạt

P2O5

Đạt

14

Nguyễn Thị Tuyên- Số 82, Ngõ 466, Đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Giò

Hàn the

Không đạt

P2O5

Không đạt

15

Nhữ Thị Vân- Chợ Diêm Gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

16

Lê Thị Hòa- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

17

Lê Thị Hòa- Chợ Diêm gỗ

Bánh phở

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

18

Dương Thị Yến- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

19

Vũ Thị Huệ- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

20

Nguyễn Thị Minh- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

21

Ngô Thị Hòa- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

22

Phạm Thanh Huyền- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

23

Phạm Thị Hoa - Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt

24

Đinh Thị Mến- Chợ Diêm gỗ

Bún

Hàn the

Đạt

P2O5

Đạt