Kinh tế

UBND quận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày đăng 28/01/2019 | 18:43  | Lượt xem: 450

Sáng ngày 28/01/2019, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp giao ban lãnh đạo UBND quận thống nhất một số nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành và việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì họp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận. Mời dự họp có Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng các phòng Nội vụ, Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Lao động Thương binh và xã hội, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và Trưởng bộ phận Công nghệ thông tin quận.

Ảnh: Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp và nghe các đơn vị báo cáo

Về một số nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành: tập thể lãnh đạo UBND quận đã thảo luận với 03 nội dung: (1)Triển khai thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao (theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND Thành phố) thông qua  Hệ thống phần mềm Quản lý nhiệm vụ của Thành phố; (2) thực hiện chỉ đạo, kết luận của UBND quận trên hệ thống phần mềm quản lý công việc của UBND quận; (3) theo dõi chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội trên phần mềm phục vụ chỉ đạo điều hành.   

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND quận báo cáo và các ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận:

 - Thống nhất phương thức chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao trên Hệ thống phần mềm Quản lý nhiệm vụ của Thành phố. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện.

- Thống nhất điều chỉnh một số chức năng trên phần mềm quản lý đầu việc đảm bảo nguyên tắc: công khai, đánh giá kết quả hàng tháng và rõ trách nhiệm CBCC ở từng bước xử lý. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận (Bộ phận CNTT) điều chỉnh; hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát hành công khai trên hệ thống email công vụ (thể hiện rõ kết quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND, việc chậm muộn của các phòng ban đơn vị).

- Thống nhất cập nhật thông tin, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội trên phần mềm phục vụ chỉ đạo điều hành gồm: chỉ tiêu thu chi ngân sách, các hộ kinh doanh; cấp GCN QSD đất và bảo vệ môi trường; cấp phép xây dựng và quản lý TTXD, thu thuế xây dựng tư nhân; giảm nghèo; an toàn thực phẩm; đánh giá xếp loại CBCC hàng tháng; thi đua khen thưởng. Giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị thống nhất với Văn phòng HĐND&UBND quận về nội dung chi tiết, báo cáo Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách và tổ chức họp thống nhất trước khi triển khai vào cuối tháng 2/2019.

  Về một số nội dung thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết: Tập thể lãnh đạo UBND quận đã nghe các ngành báo cáo tiến độ các nội dung công việc theo Kế hoạch của UBND quận về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Kết thúc phần thảo luận, phát biểu ý kiến, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND quận tiếp tục chỉ đạo các ngành bám sát kế hoạch của UBND quận thực hiện. Trong tuần giáp Tết, UBND quận tổ chức tăng cường các đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại 14 phường  để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo phục vụ tốt nhân dân đón Tết./.