Kinh tế

Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 14/02/2019 | 09:34  | Lượt xem: 790

Sáng ngày 14/02/2019 UBND quận Long Biên đã tổ chức Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì họp. Tới dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận. Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND quận, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng các phòng Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD quận; Chủ tịch UBND các phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang và đại diện các Chủ đầu tư dự án.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận dự và chỉ đạo cuộc họp

Mở đầu cuộc họp đã nghe Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất báo cáo về kết quả, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các Dự án xây dựng tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu TĐC phường Ngọc Thụy và Dự án tuyến đường 40m từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh. Báo cáo tập trung vào những nội dung vướng mắc cần các ngành tập trung tháo gỡ để đảm bảo tiến độ đề ra ngay từ Quý I năm 2019.  

Các đồng chí dự họp đã tập trung phát biểu ý kiến thảo luận đối với từng nội dung vướng mắc của 02 Dự án dưới sự định hướng của Chủ tọa cuộc họp.  

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí  Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã có sự thống cao với sự đổi mới, quyết liệt hơn trong phương thức chỉ đạo điều hành của UBND quận trước nhiệm vụ công tác GPMB, thi công các dự án đặt ra trong năm 2019. Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh:

- Đối với Dự án xây dựng tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu TĐC phường Ngọc Thụy: xác định là công trình trọng điểm, ưu tiên, có ý nghĩa quan trọng, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đề nghị UBND quận chỉ đạo các đơn vị xác định tiến độ GPMB và thi công dự án để đảm bảo hoàn thành trong dịp Đại hội Đảng Bộ Quận; Chỉ đạo xác định tiến độ chi tiết, rõ trách nhiệm và đưa vào kế hoạch trên cơ sở yêu cầu tiến độ chung; thực hiện chế độ giao ban định kỳ 01 lần/tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện; những vấn đề khó, vướng mắc cần có sự vào cuộc của nhiều Ban, ngành, đoàn thể thì chủ động đề xuất báo cáo Thường trực Quận ủy để chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền trong nhân dân trước hết về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của dự án để nhân dân ủng hộ thực hiện dự án; công tác vận động, giải thích đối với các hộ dân thuộc diện GPMB của dự án về các quy định, chính sách, pháp luật của nhà nước để có sự đồng thuận và chấp hành.

- Đối với Dự án tuyến đường 40m từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh: là dự án vốn ngoài ngân sách theo hình thức Hợp đồng BT, được Chính phủ, Thành phố và dư luận nhân dân quan tâm. Đề nghị UBND quận chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong Quý I năm 2019 để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn. Trong đó: tập trung quyết liệt vào việc chi trả tiền GPMB đối với các hộ đất ở, giải quyết các vướng mắc khu tái định CT3. Thực hiện chế độ giao ban định kỳ kiểm điểm tiến độ như đối với Dự án xây dựng tuyến đường 40m từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu TĐC phường Ngọc Thụy.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận: Cơ bản thống nhất với báo cáo và các nội dung đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất quận đối với 02 Dự án trên. Yêu cầu các phòng, ban đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc chỉ đạo điều hành của UBND quận. UBND quận sẽ tổ chức họp tháo gỡ đối với trường hợp vướng mắc, có tính chất phức tạp. Riêng đối với Dự án tuyến đường 40m từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh được điều hành như đối với dự án trọng điểm vốn ngân sách; phấn đấu hoàn thành thi công tổ chức khánh thành theo từng đoạn của dự án trong dịp Lễ kỷ niệm 30/4.