Kinh tế

Kết quả triển khai phun tiêu độc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên đợt trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
Ngày đăng 20/02/2019 | 14:39  | Lượt xem: 1490

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/01/2019 của về việc tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn quận, trước và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; giao Trạm thú y, UBND các phường các phòng liên quan tổ chức thực hiện.

Phun tiêu độc định kỳ nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh (virus, vi khuẩn gây bệnh) có trong môi trường, nhằm ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Để triển khai thực hiện, UBND quận đã xây dựng Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/01/2019 của về việc tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn quận, trước và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; giao Trạm thú y, UBND các phường các phòng liên quan tổ chức thực hiện.

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ các phòng, ngành liên quan và UBND các phường đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực để tổ chức thực hiện đồng loạt 14/14 phường trên địa bàn quận; tập trung triển khai phun tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, các chợ có kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, các điểm tập kết thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. Việc tổ chức phun tiêu độc được hướng dẫn, giám sát kỹ thuật của Trạm Thú y quận và Phòng Kinh tế quận. Kết quả: Trong đợt phun tiêu độc trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã phun được tổng diện tích là 180.000m2, sử dụng hết 180 lit thuốc sát trùng Navetkon - S. Theo kế hoạch tiếp tục tổ chức tiêu độc môi trường đến hết 28/02/2019; dự kiến trên địa bàn quận sẽ phun được tổng diện tích là 230.000m2, sử dụng hết 230 lit thuốc sát trùng.   

Để đảm bảo tránh lây lan, phát sinh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái, UBND quận giao các phòng, ngành liên quan và UBND các phường tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố, ban quản lý các chợ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc vệ sinh cơ giới theo định kỳ các khu vực chuồng trại chăn nuôi, nơi kinh doanh động vật sản phẩm động vật, nơi ở, đường đi, ngõ phố trong khu dân cư và phối hợp thực hiện tốt các đợt phun tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn quận năm 2019.

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn cách pha thuốc

Phun thuốc tiêu độc tại khu vực giết mổ gia cầm tại chợ