lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 09 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 26/02/2018 đến 04/3/2018)

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:58  | Lượt xem: 362
Nội dung xem tại đây (Lịch thay đổi chỗ bôi vàng) - Cập nhật ngày 26/2/2018

Lịch công tác tuần 06 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 05/02/2018 đến 11/02/2018)

Ngày đăng 02/02/2018 | 03:03  | Lượt xem: 550
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI ...

Lịch công tác tuần 05 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Ngày đăng 26/01/2018 | 05:05  | Lượt xem: 482
TH Ứ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN MỜI ...