lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 23 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 3/6 đến 9/6/2019)

Ngày đăng 31/05/2019 | 02:12  | Lượt xem: 250
Nội dung xem tại đây

Lịch công tác tuần 15 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 8/4 đến 14/4/2019)

Ngày đăng 05/04/2019 | 02:32  | Lượt xem: 4163
Nội dung xem tại đây

Lịch công tác tuần 14 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 1/4 đến 7/4/2019)

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:53  | Lượt xem: 2528
Nội dung xem tại đây