lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 07/10/2019 - 13/10/2019)

Ngày đăng 07/10/2019 | 10:16  | Lượt xem: 43
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 08/10 )...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 23/9/2019 - 29/9/2019)

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:38  | Lượt xem: 53
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 24/9 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 38 (từ 16/9/2019 - 22/9/2019)

Ngày đăng 16/09/2019 | 02:29  | Lượt xem: 63
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 17/9 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36/2019 (từ ngày 02/9/2019 - 08/9/2019)

Ngày đăng 03/09/2019 | 12:21  | Lượt xem: 100
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm 03/9 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 19/8/2019 - 25/8/2019)

Ngày đăng 19/08/2019 | 03:35  | Lượt xem: 91
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 20/8 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 05/8/2019 - 11/8/2019)

Ngày đăng 05/08/2019 | 02:44  | Lượt xem: 94
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 06/8 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 31 (từ 29/7/2019 - 04/8/2019)

Ngày đăng 29/07/2019 | 02:42  | Lượt xem: 81
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 30/7 ) ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 30 (từ 22/7/2019 - 28/7/2019)

Ngày đăng 22/07/2019 | 09:06  | Lượt xem: 62
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm ( 24/7 ) ...

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư quận ủy năm 2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 11:03  | Lượt xem: 2965
Nội dung xem tại đây

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (từ 26/11/2018 - 02/12/2018)

Ngày đăng 26/11/2018 | 08:39  | Lượt xem: 2580
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 27/11 ) 8h 3 0 - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 46 (từ 12/11/2018 - 18/11/2018)

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:05  | Lượt xem: 1631
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 13/11 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 05/11/2018 - 11/11/2018)

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:19  | Lượt xem: 1408
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 06/11 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 44 (từ 29/10/2018 - 04/11/2018)

Ngày đăng 29/10/2018 | 04:47  | Lượt xem: 1403
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 30/10 ) 8h30-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 43 (từ 22/10/2018 - 28/10/2018)

Ngày đăng 22/10/2018 | 08:32  | Lượt xem: 1462
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ( 23/10 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 08/10/2018 - 14/10/2018)

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:16  | Lượt xem: 1365
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 09/10 ) 8h 3 0-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40 (từ 01/10/2018 - 07/10/2018)

Ngày đăng 01/10/2018 | 02:00  | Lượt xem: 1325
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 02/10 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 35 (từ 27/8/2018 - 02/9/2018)

Ngày đăng 27/08/2018 | 05:33  | Lượt xem: 1467
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 28/8 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 33 (từ 13/8/2018 - 19/8/2018

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:44  | Lượt xem: 1509
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 14/8 ) 8h30 -11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32 (từ 06/8/2018 - 12/8/2018)

Ngày đăng 06/08/2018 | 08:43  | Lượt xem: 1463
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  ( 07 / 8 ) 8h 3 ...