lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 05 (từ 29/01/2018 - 04/02/2018)
Ngày đăng 29/01/2018 | 08:21  | Lượt xem: 464

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (30/01)

8h30-11h30

Đ/c Đỗ Huy Chiến  - UVBTV,

PCT UBND Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh