lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 05/02/2018 - 11/02/2018)
Ngày đăng 05/02/2018 | 17:40  | Lượt xem: 406

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (06/02)

8h30-11h30

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình  - UVBTV,

PCT UBND Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh