lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09 (từ 26/02/2018 - 04/3/2018)
Ngày đăng 26/02/2018 | 08:51  | Lượt xem: 475

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (27/02)

8h30 -11h30

Đ/c Vũ Thị Thân  - UVBTV,

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh