lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 17 (từ 23/4/2018 - 29/4/2018)
Ngày đăng 23/04/2018 | 17:35  | Lượt xem: 363

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (24/4)

8h30 -11h30

Đ/c Vũ Thị Thân  - UVBTV,

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh