lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 35 (từ 27/8/2018 - 02/9/2018)
Ngày đăng 27/08/2018 | 17:33  | Lượt xem: 1444

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (28/8)

8h30 -11h30

Đ/c Vũ Thị Thân  - UVBTV,

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh