lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40 (từ 01/10/2018 - 07/10/2018)
Ngày đăng 01/10/2018 | 14:00  | Lượt xem: 1309

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (02/10)

8h30 -11h30

Đ/c Vũ Thị Thân  - UVBTV,

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh