lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 (từ 08/10/2018 - 14/10/2018)
Ngày đăng 08/10/2018 | 08:16  | Lượt xem: 1338

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (09/10)

8h30-11h30

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà  - UVBTV,

PCT UBND Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh