lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 44 (từ 29/10/2018 - 04/11/2018)
Ngày đăng 29/10/2018 | 16:47  | Lượt xem: 1401

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (30/10)

8h30-11h30

Đ/c Nguyễn Văn Liêm  - UVBTV,

 Phó Chủ tịch HĐND Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh