lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 45 (từ 05/11/2018 - 11/11/2018)
Ngày đăng 05/11/2018 | 09:19  | Lượt xem: 1406

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (06/11)

8h30 -11h30

Đ/c Vũ Thị Thân  - UVBTV,

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh