lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 48 (từ 26/11/2018 - 02/12/2018)
Ngày đăng 26/11/2018 | 08:39  | Lượt xem: 2582

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (27/11)

8h30 - 11h30

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình  - UVBTV,

PCT UBND Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh