công khai ngân sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
287/TB-UBND Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II/2018 17/07/2018
210/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I/2018 02/05/2018
435/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính, ngân sách, tài sản và đầu tư XDCB năm 2018 20/03/2018
QĐ 103/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 quận Long Biên 15/01/2018
379/BC_UBND Về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017 phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 22/12/2017
527/TB-UBND vv: Thông báo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 22/12/2017
2356/UBND-TCKH Biểu số thu quỹ phòng chống thiên tai khối doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 01/12/2017
430/TB-UBND THÔNG BÁO: Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2017 16/10/2017
1780/UBND-TCKH Vv hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp Ngân sách theo thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 30/08/2017
1081/UBND-TCKH Vv hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp NS theo thông tư 343/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/05/2017

Công khai ngân sách