văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
114/KH-UBND Kế hoạch thực hiện 06 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 20/03/2017
8129/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
8077/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
7997/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiên dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7640/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
2896/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016

quy chế dân chủ