Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
780/QĐ-UBND Về việc thu hồi 85 m2 đất do ông (bà) Trương Thị Hương Giang đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 08/04/2019
779/QĐ-UBND Về việc thu hồi 85 m2 đất do ông (bà) Trương Thị Kiều Mai đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 08/04/2019
777/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất Nguyễn Thị Cương 08/04/2019
770/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất Trịnh Đức Duy 05/04/2019
751/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà bà Đặng Thị Thuý 51m2 03/04/2019
750/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà bà Đặng Thị Thuý 53m2 03/04/2019
749/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà bà Đặng Thị Thoa 03/04/2019
748/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà ông Vũ Văn Diễn và bà Trần Thị Kim Hoà. 03/04/2019
747/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà ông Phạm Văn Ca 03/04/2019
746/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà ông Phan Thạch Ấn và bà Nguyễn Thị Minh Thảo. 03/04/2019
745/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà ông Hoàng Thắng Lợi. 03/04/2019
743/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất nhà ông Lê Xuân Lịch và bà Đặng Thị Hà. 03/04/2019
667/QĐ-UBND Về việc thu hồi 66,8 m2 đất do bà Vũ Thị Sản đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm hạ tầng kỹ thuật các ô đất hai bên đường), quận Long Biên – Phần bổ sung. 21/03/2019
666/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41,8 m2 đất do ông Ngô Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm hạ tầng kỹ thuật các ô đất hai bên đường), quận Long Biên – Phần bổ sung. 21/03/2019
597/QĐ-UBND Về việc thu hồi 59,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Thị Dãi đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 07/03/2019
596/QĐ-UBND Về việc thu hồi 115 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Ngân đại diện cho ông Hoàng Văn Thịnh (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 07/03/2019
595/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hương đại diện cho ông Đặng Đình Mến (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 07/03/2019
594/QĐ-UBND Về việc thu hồi 288,9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Bích Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 07/03/2019
593/QĐ-UBND Về việc thu hồi 237,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Thị Hội đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 07/03/2019
581/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 71,9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Tạ Văn Nhữ, Nguyễn Thị Bình đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 05/03/2019