Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2520/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 32,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Thanh 26/08/2019
2519/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 131,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thúy 26/08/2019
2518/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 100,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Đình Cường 26/08/2019
2512/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36,26m2 đất đối với ông Trần Quý Dương và bà Phùng Thị Tuyết đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đi khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất 2 bên đường), phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 26/08/2019
2511/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,47m2 đất đối với ông Nguyễn Mộng Hùng và bà Võ Thị Minh Triệu đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đi khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất 2 bên đường), phường Phúc Lợi, quận Long Biên 26/08/2019
2440/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.461,9 m2 đất nông nghiệp do UBND phường Phúc Đồng quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2439/QĐ-UBND Về việc thu hồi 259 m2 đất của hộ gia đình ông Trương Bá Thuận đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2438/QĐ-UBND Về việc thu hồi 141.0 m2 đất của các hàng thừa kế của ông Nguyễn Đình Nhiệm (đã chết) – Nguyễn Đình Hiền đại diện đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2437/QĐ-UBND Về việc thu hồi 108 m2 đất của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hiệu đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2436/QĐ-UBND Về việc thu hồi 74 m2 đất của hộ gia đình bà Trương Thị Nhũ đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2424/QĐ-UBND Về việc thu hồi 216,0m2 đất do ông Nguyễn Sinh Thoại đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 16/08/2019
2422/QĐ-UBND Về việc thu hồi 68,7 m2 đất do bà Nguyễn Thị Đào đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên để thực hiện dự án: Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 16/08/2019
2421/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40.0 m2 đất do bà Nguyễn Thị Chuyền đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 16/08/2019
2392/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54,9m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm do ông Phan Văn Hảo tự nguyện trả lại tại Tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên 15/08/2019
2391/QĐ-UBND Về việc thu hồi 66m2 đất do bà Đào Thị Phương và các thừa kế của ông Nguyễn Quốc Vong tự nguyện trả lại tại Tổ 10, phường Cự Khối, q. Long Biên 15/08/2019
2370/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 64,1 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Bích Thúy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 13/08/2019
2343/QĐ-UBND Về việc thu hồi 84 m2 đất do bà Đỗ Thị Hòa và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Còm đã (chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 08/08/2019
2335/QĐ-UBND Về việc thu hồi 28,4 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Thắng đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 08/08/2019
2334/QĐ-UBND Về việc thu hồi 118,8 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cậy đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 08/08/2019
2333/QĐ-UBND Về việc thu hồi 96 m2 đất do các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Bổng đã chết (bà Nguyễn Thị Bích Lan đại diện) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 08/08/2019