Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2652/QĐ-UBND Về việc thu hồi 150,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Khắc Mạnh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường Phúc Đồng, Việt Hưng quận Long Biên, Hà Nội. 16/09/2019
2651/QĐ-UBND Về việc thu hồi 150,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Đệ đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường Phúc Đồng, Việt Hưng quận Long Biên, Hà Nội. 16/09/2019
2638/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 45,5 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Như Hải, ông Nguyễn Phi Cường, bà Nguyễn Thị Hợp, bà Hoàng Thi Nguyệt và ông Nguyễn Mạnh Hùng đại diện cho bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Thế Hoà 12/09/2019
2619/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 142,1 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Nam Dương đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 11/09/2019
2618/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 900,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lâm đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 11/09/2019
2545/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 27,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Hoa 27/08/2019
2526/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 200,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Mai 26/08/2019
2525/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 23,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Quang Hải và Quyền Thị Ngọc 26/08/2019
2524/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 129,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Anh Tuấn và Hoàng Thị Yên 26/08/2019
2523/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 177,7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Đức Trung 26/08/2019
2522/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 110,9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lã Văn Mầm 26/08/2019
2521/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 6,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Văn Mễ 26/08/2019
2520/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 32,4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Thanh 26/08/2019
2519/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 131,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thúy 26/08/2019
2518/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 100,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Đình Cường 26/08/2019
2512/QĐ-UBND Về việc thu hồi 36,26m2 đất đối với ông Trần Quý Dương và bà Phùng Thị Tuyết đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đi khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất 2 bên đường), phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 26/08/2019
2511/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,47m2 đất đối với ông Nguyễn Mộng Hùng và bà Võ Thị Minh Triệu đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1B đi khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất 2 bên đường), phường Phúc Lợi, quận Long Biên 26/08/2019
2440/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.461,9 m2 đất nông nghiệp do UBND phường Phúc Đồng quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2439/QĐ-UBND Về việc thu hồi 259 m2 đất của hộ gia đình ông Trương Bá Thuận đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019
2438/QĐ-UBND Về việc thu hồi 141.0 m2 đất của các hàng thừa kế của ông Nguyễn Đình Nhiệm (đã chết) – Nguyễn Đình Hiền đại diện đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 19/08/2019