GIỚI THIỆU

      Ngày 6/11/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Quận Long Biên thuộc Thành phố Hà Nội. Long Biên có diện tích 6.038,24 ha, 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Đồng, Sài Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, Đức Giang. Hiện toàn quận có 294 tổ dân phố, dân số 292.000 người. 45 tổ chức cơ sở đảng với 14.377 đảng viên.

      Long Biên có các tuyến đường giao thông quan trọng. Đặc biệt với lợi thế vị trí cửa ngõ của Hà Nội, nối liền với trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh, đồng thời cũng là trục kinh tế sôi động là những yếu tố cơ bản thuận lợi để quận Long Biên phát triển nhanh và bền vững.

      Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, Long Biên đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng thương mại dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Thu ngân sách tăng cao: năm 2017 đạt  6673 tỷ đồng, gấp 28 lần so với năm 2004 (237 tỷ). Các thành phần kinh tế phát triển mạnh, số doanh nghiệp trên địa bàn tăng lên nhanh chóng với 6265 doanh nghiệp so với 647 doanh nghiệp năm 2004, tăng gấp 9,68 lần. Công tác quy hoạch luôn được chủ động, là cơ sở để triển khai các dự án. Quan tâm triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đến năm 2017 có 817 dự án theo phân cấp được triển khai với tổng số vốn lên tới 6300 tỷ; đề xuất và triển khai 25 dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố. Chú trọng đầu tư các dự án đường giao thông, xây dựng trường học, trung tâm văn hoá, nhà văn hoá tổ dân phố phục vụ hoạt động của nhân dân. Công tác quản lý đô thị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng được tập trung chỉ đạo. Tỷ lệ cấp phép xây dựng đạt gần 100% so với 15% năm 2004. Nhiều đề án được triển khai, nhiều mô hình tình nguyện đã ra đời. Ý thức đô thị của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được toàn dân tham gia quản lý, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh, cảnh quan môi trường.  tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Lĩnh vực cải cách hành chính của quận luôn được xác định là một trong những khâu đột phá. Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong giải quyết công việc, nhất là các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Xây dựng đề án vị trí việc làm, quy trình nội bộ, triển khai bộ chỉ số cải cách hành chính trong toàn hệ thống. Tập trung xây dựng mô hình bộ phận một cửa thân thiện, mô hình cơ quan điện tử cấp quận, cấp phường. Nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho cán bộ công chức theo từng nhóm đối tượng gắn với kiểm tra, sát hạch. Thực hiện đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, có cơ chế khen thưởng thoả đáng tạo động lực cho cán bộ công chức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Lĩnh vực văn hoá xã hội được triển khai đồng bộ hướng về cơ sở, lấy tổ dân phố là địa bàn hoạt động. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao trở thành phong trào rộng khắp gắn với mô hình các câu lạc bộ nhà văn hoá tổ dân phố. Giáo dục đào tạo được chú trọng với chủ trương tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, trường học điện tử. Đến nay tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đã đạt trên 92%, nhiều trường đạt chuẩn mức độ 2. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, ngành giáo dục luôn được xếp tốp đầu của Thành phố. Lĩnh vực y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm gắn với các đề án và cơ chế cụ thể. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chỉ đạo ngay từ cơ sở gắn với cơ chế kiểm soát ngày càng chặt chẽ.100% các phường đều đạt chuẩn quốc gia về y tế.

      Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công. Quan tâm chăm lo giải quyết việc làm, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay đã giảm xuống còn dưới 0,5%.

      An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Trên địa bàn không có những tụ điểm phức tạp, trọng án lớn xảy ra. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai tốt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Lực lượng vũ trang quận đạt nhiều thành tích nổi bật. Công an quận 5 lần được tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai và hạng Ba. Ban Chỉ huy Quân sự quận được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Các phòng ban đều được nhận cờ, Bằng khen các cấp. Phòng Giáo dục đào tạo, Văn hoá thông tin vinh dự được tặng thưởng huân chương Lao động hạng Nhì; Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh xã hội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

      Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp ngày càng rõ nét, sâu sát cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được coi trọng hơn. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, sáng tạo. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn, sắp xếp theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả gắn với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 6 khoá XII. Đào tạo, bồi dưỡng gần 200.000 lượt cán bộ đảng viên, công chức. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm gần 1000 lượt cán bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát giữa các ngành luôn đổi mới, có sự phối hợp thống nhất giảm chồng chéo. Tập trung rà soát một số vụ việc nổi cộm, xây dựng lộ trình khắc phục gắn với thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức. Xử lý kỷ luật kịp thời đối với những trường hợp sai phạm. Công tác Dân vận được triển khai gắn với thực hiện 6 quy chế dân chủ trên các lĩnh vực. Triển khai các mô hình dân vận khéo từ cơ sở. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền đối với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành uỷ.

      Với những thành tích đạt được, các ban Đảng quận uỷ được nhận nhiều Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Thành phố, Uỷ ban Kiểm tra quận uỷ được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

      Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Tập trung phát triển tổ chức, hỗ trợ đoàn viên hội viên phát triển kinh tế. Triển khai các phong trào, các cuộc vận động thống nhất một đầu mối. Thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội đặc biệt là giám sát cán bộ đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng quận Long Biên xanh - sạch - đẹp.

      Với những thành tích đạt được, uỷ ban MTTQ quận và Liên đoàn Lao động quận được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Các đoàn thể được nhận cờ và nhiều Bằng khen của Trung ương, Thành phố.

      THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẬN TỪ 2004 ĐẾN NAY:

      - 8 cờ thi đua xuất sắc của Thành phố Hà Nội

      - 5 cờ thi đua của Chính phủ

      - 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

      - Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008

      - Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013

      - Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

      Chuyên mục “Long Biên - 15 năm xây dựng và phát triển” trân trọng giới thiệu một số hoạt động và kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2018).

CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN

Xem tất cả

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn