Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
207/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 09/02/2018
208/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 09/02/2018
192/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2018 06/02/2018
133/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác XHH và triển khai sáng tạo hiệu quả việc lắp camera an ninh trên địa bàn phường ngọc Lâm 29/01/2018
652431 cổng thông tin điện tử quận Long Biên 18/01/2018
56/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2017 17/01/2018
25/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCC, VC, NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2017 11/01/2018
26/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng gương ĐHTT tiêu biểu trong cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, nTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên" tháng 1/2018 11/01/2018
123652 cổng thông tin điện tử quận Long Biên 10/01/2018
5302/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" năm 2017 26/12/2017
5283/QĐ-CTUBND V/v công nhận đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phường năm 2017 22/12/2017
5282/QĐ-CTUBND V/v công nhận, khen thưởng đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2017 22/12/2017
5252/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC, thực hiện mô hình CQDDT, mô hình BP TN&TKQ giải quyết TTHC quận, phường năm 2017 19/12/2017
5253/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc 19/12/2017
5250/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng TDPVH tiêu biểu 03 năm liên tục 2015-2017 19/12/2017
5254/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu TDPVH 03 năm liên tục 2015-2017 19/12/2017
5251/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2017 19/12/2017
5244/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết hoạt động BCĐ 197 năm 2017 19/12/2017
5247/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết hoạt động BCĐ phòng chống AIDS và PC ma túy, mại dâm năm 2017 19/12/2017
5245/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 138 năm 2017 19/12/2017