Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2942/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCC tháng 5/2020 05/06/2020
2500/QĐ-UBND Về việc khen thưởng TTCN trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (đợt 2) 18/05/2020
2431/QĐ-UBND Về việc khen CBCC tháng 4/2020 khối phường, trường 14/05/2020
2225/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCC HTXSNV khối phường, trường tháng 3/2020 05/05/2020
1589/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn mô hình CCHC năm 2019 03/04/2020
1422/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (đợt 1) 25/03/2020
1372/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC khối phường, trường hoàn thành XSNV tháng 3/2020 19/03/2020
663/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2019 11/02/2020
662/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2020 11/02/2020
601/QĐ-UBND Về việc khen thưởng CBCCVC tháng 1/2020 06/02/2020
497/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể có thành tích trong đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận 2019 14/01/2020
01/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội 13/01/2020
441/QĐ-UBND Vv khen thưởng CBCCVC, NLĐ Bộ phận TN&TKQ, trường học hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 12/2019 10/01/2020
441/QĐ-UBND Vv khen thưởng CBCCVC, NLĐ Bộ phận TN&TKQ, trường học hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 12/2019 10/01/2020
413/QĐ-UBND Vv khen thưởng tổ dân phố văn hoá tiêu biểu giai đoạn 2017-2019 08/01/2020
406/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổ dân phố tiêu biểu đạt tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hoá năm 2019 08/01/2020
414/QĐ-UBND Vv khen thưởng HTT, HTXSNV Bộ phận TN&TKQ, khối quận, trường học Tháng 11/2020 08/01/2020
2352/QĐ-CTUBND Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" 2019 31/12/2019
2351/QĐ-CTUBND Về việc khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019 31/12/2019
2349/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2019 31/12/2019