Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 1422/QĐ-CTUBND ngày 07/8/2019 QĐ số 1422/QĐ-CTUBND ngày 07/8/2019 của Chủ tịch UBND quận Long BIên v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành SXNV tháng 7/2019 07/08/2019
QĐ số 1264QĐ-CTUBND quận QĐ số 1264/QĐ-CTUBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBNC quận Long BIên v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ khối HĐND-UBND quận hoàn thành SXNV tháng 7/2019 31/07/2019
1263/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở ngành giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2018-2019 31/07/2019
QĐ số 601 ngày 31/5/2019 QĐ số 601/QĐ-CTUBND ngày 31/5/2019 V/v thưởng CBCCVC, NLD khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ háng 5/2019 31/07/2019
16/TB-HĐTĐKT Vv thông báo kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm 2019, đăng ký bổ sung danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 24/07/2019
QĐ số 73/QĐ-CTUBND ngày 15 QĐ v/v công nhận và khen thưởng đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình bộ phận TNHS &TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân năm 2018 23/07/2019
QĐ số 1208 QĐ v/v khen thưởng gương ĐHTT, NTVT tháng 7 năm 2019 22/07/2019
QĐ số 1180QĐ-CTUBND ngày 12/7/2019 QĐ v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 12/07/2019
1171/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Đơn vị tiên tiến về TDTT" quận Long Biên năm học 2018-2019 08/07/2019
QĐ số 1111/QĐ-CTUBND ngày 28/6/2019 QĐ số 1111/QĐ-CTUBND ngày 28/6/2019 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 28/06/2019
QĐ số 967/QĐ-CTUBND ngày 12/6/2019 QĐ số 967/QĐ-CTUBND ngày 12/6/2019 V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 12/06/2019
916/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến ngành giáo dục & đào tạo năm học 2018-2019 11/06/2019
915/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019 11/06/2019
QĐ số 550/QĐ-CTUBND ngày 21/5/2019 QĐ v/v khen thưởng các gương trong cuộc thi viết về gương ĐHTT- NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 5/2019 21/05/2019
QĐ 519/QĐ-CTUBND ngày 8/5/2019 QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2019 08/05/2019
QĐ số 498/QĐ-CTUBND ngày 4/5/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2019 04/05/2019
QĐ 443/CT-UBND quận Long Biên QĐ v/v khen thưởng Gương ĐHTT, NTVT tháng 4/2019 16/04/2019
QĐ số 352/QĐ-CTUBND ngày 10/4/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2019 10/04/2019
QĐ số 309/QĐ-CTUBND ngày 29/3/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 3/2019 29/03/2019
QĐ số 202/QĐ ngày 8/3/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 08/03/2019