Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 1637/QĐ-CTUBND quận ngày 30/11/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018 10/12/2018
QĐ số 1644/QĐ-CTUBND ngày 7/12/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018 10/12/2018
QĐ số 1559/QĐ-CTUBND ngày 15/11/2018 V/v khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong Cuộc thi viết về "Gương ĐHTT, NTVT" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên T11/2018 16/11/2018
QĐ số 1506/QĐ-CTUBND ngày08/11/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018 08/11/2018
QĐ 1442/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2018 QĐ v/v khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Cuộc thi viết về gương "ĐHTT, NTVT" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 10/2018 18/10/2018
QĐ số 1352/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018 04/10/2018
QĐ số 1348/QĐ-CTUBND ngày 28/9/2018 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ T9/2018 28/09/2018
3987/QĐ-UBND Vv thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT quận Long Biên năm 2019 28/09/2018
24/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt quận Long Biên năm 2019 28/09/2018
23/KH-UBND Kế hoạch tổng kết phong trào Thi đua chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) 28/09/2018
1285/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng thành tích đột xuất (Công an Quận) 18/09/2018
QĐ số 1283/QĐ-CTUBND ngày 17/9/2018 V/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên T9/2018 17/09/2018
1273/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng thành tích đột xuất (Công an Quận) 14/09/2018
1271/QĐ-CTUBND Vv khen các tập thể có thành tích tổ chức tốt giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 45 vì hòa bình quận Long Biên 13/09/2018
QĐ số 1261/QĐ-CTUBND quận ngày 7/9/2018 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành, hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
QĐ số 1260/QĐ-CTUBND ngày 7/9/2018 QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Quận ủy - HĐND - UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018. 07/09/2018
1071/QĐ-CTUBND V/v công nhận và khen thưởng đơn vị đạt mô hình "Trường học điện tử" năm học 2017-2018 17/08/2018
1063/QĐ-CTUBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2018 14/08/2018
1062/QĐ-CTUBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765/NQ-TW ngày 20/12/2018 của Quân ủy Trung ương 14/08/2018
1061/QĐ-CTUBND khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong "Tháng hành động vì trẻ em" và hoạt động hè năm 2018 14/08/2018