Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ 443/CT-UBND quận Long Biên QĐ v/v khen thưởng Gương ĐHTT, NTVT tháng 4/2019 16/04/2019
QĐ 443/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2019 QĐ v/v khen thưởng gương ĐHTT, NTVT tháng 3/2019 16/04/2019
QĐ 192/CTUBND quận QĐ v/v khen thưởng CBCCVC khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ 202/CTUBND QĐ v/v khen thưởng CBCCVC hoàn thành tốt, hoàn thành XSNV tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ 136/CTUBND ngày 18/2/2019 QĐ v/v khen thưởng gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2019 13/02/2019
128/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 127/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 58/QĐ-CTUBND ngày 18/1/2019 QĐ v/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long BIên năm 2019 18/01/2019
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thực hiện Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 08/01/2019
1726/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao" 2018 21/12/2018
1725/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng TDP tiêu biểu đạt tiêu chuẩn TDPVH năm 2018 19/12/2018
1724/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2016-2018 19/12/2018
1719/QĐ-CTUBND Vv khen các TTCN có thành tích trong thực hiện Đề án lực lượng QL TTĐT năm 2018 19/12/2018
1716/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng các TT, CN có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng KN 15 năm ngày thành lập quận (06/11/2003-06/11/2018) 19/12/2018
1663/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng CQĐV đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa", "Đơn vị văn hóa", "Doanh nghiệp văn hóa" tiêu biểu năm 2018 14/12/2018
1662/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018 14/12/2018
1661/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" 2018 14/12/2018
1660/QĐ-CTUBND Vv khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2018 14/12/2018
Số 2795/TB-HĐ TTHGVIII Thành phố Về việc Tổ chức thi thăng hạng giáo viên MN, TH từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018 14/12/2018
1659/QĐ-CTUBND Vv công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2018 13/12/2018