Thông tin đường dây nóng về dịch tả lợn Châu phi

Để đảm bảo các đối tượng có thể thường xuyên tiếp cận các đường dây nóng về dịch tả lợn Châu phi, UBND quận cho công khai danh sách các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin cảnh báo về dịch tả lợn trên địa bàn quận, gồm các số điện thoại sau:

1. Các số điện thoại của phòng Y tế (để tiếp nhận thông tin cảnh báo về ATTP trong lĩnh vực y tế):

- 0984.093.266 của đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt – Trưởng phòng;

- 0984.519.609 của đồng chí Khuất Thị Dung – phó trưởng phòng.

2. Các số điện thoại của Phòng Kinh tế (để tiếp nhận thông tin cảnh báo về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và công thương):

- 0946.245.768 của đồng chí Lê Trung Dũng – phó trưởng phòng;

- 0982.488.456 của đồng chí Nguyễn Nhị Thủy – nhân viên.

3. Các số điện thoại của Trung tâm Y tế quận (để tiếp nhận thông tin về ngộ độc thực phẩm):

0912.230.111 của đồng chí Phạm Tuấn Tứ - Phó giám đốc.