thông tin hội đồng nhân dân

Phiên họp Thường trực HĐND quận tháng 10/2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 03:44  | Lượt xem: 143
Sáng ngày 03/10/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm thảo luận báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và nghe Đoàn...

Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 tại quận Long Biên

Ngày đăng 18/09/2019 | 02:47  | Lượt xem: 284
Sáng ngày 18/9/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Long Biên về...

HĐND quận bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/09/2019 | 10:44  | Lượt xem: 930
Sáng ngày 13/9/2019, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, kiện toàn nhân sự của HĐND, UBND quận và quyết định một số nội dung thuộc...

TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 13/9/2019)

Ngày đăng 12/09/2019 | 03:02  | Lượt xem: 134
DANH MỤC TÀI LIỆU  Kỳ họp bất thường HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 9 năm 2019 (thứ Sáu) 1.   Chương trình kỳ họp ...

Thường trực HĐND quận giám sát công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện các vụ việc có HLPL

Ngày đăng 05/09/2019 | 05:16  | Lượt xem: 47
Sáng ngày 05/9/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND đã tổ chức giám sát UBND quận về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện các vụ việc có HLPL trên địa...

Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý TTXD các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn phường Bồ Đề

Ngày đăng 06/08/2019 | 02:41  | Lượt xem: 84
Sáng ngày 06/8/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận đã tổ chức khảo sát công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn phường Bồ Đề. Đoàn giám sát được...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 24/07/2019 | 08:25  | Lượt xem: 107
Chiều ngày 23/7/2019, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 17/07/2019 | 03:42  | Lượt xem: 145
Chiều ngày 17/7/2019, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ VIII - HĐND QUẬN KHOÁ III (TỪ 03/7 ĐẾN 04/7)

Ngày đăng 27/06/2019 | 03:30  | Lượt xem: 275
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 03/7 đến 04/7/2019)   A. Tài liệu trình bày tại kỳ...

Kiểm tra, khảo sát hiện trường theo kiến nghị của cử tri tại ĐVBC số 3 (phường Ngọc Lâm, Gia Thụy)

Ngày đăng 25/06/2019 | 04:17  | Lượt xem: 229
Sáng ngày 25/6/2019, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận - Tổ trưởng Tổ đại biểu tại ĐVBC số 3 (phường Ngọc Lâm, Gia Thụy) đã kiểm tra, khảo sát hiện trường theo các nội...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 21/06/2019 | 08:40  | Lượt xem: 199
Chiều ngày 20/6/2019, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Giang Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND quận

Ngày đăng 19/06/2019 | 09:26  | Lượt xem: 248
Sáng ngày 18/6/2019, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 19/06/2019 | 09:49  | Lượt xem: 242
Kết thúc kỳ họp thứ Bảy - Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 18/6/2019, Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc với cử tri quận Long Biên tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên.

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ VIII - HĐND QUẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ (THỜI GIAN: 8h30 NGÀY 18/6/2019)

Ngày đăng 14/06/2019 | 11:22  | Lượt xem: 146
1. Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh...

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có HLPL tại phường Long Biên

Ngày đăng 12/06/2019 | 04:55  | Lượt xem: 82
Sáng ngày 11/6/2019, tại phòng họp UBND phường Long Biên, Ban pháp chế HĐND quận giám sát UBND phường Long Biên về Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có hiệu...

Thường trực HĐND quận giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 10:59  | Lượt xem: 119
Chiều ngày 11/6/2019, tại phòng họp số 1 - UBND quận, Thường trực HĐND quận đã tổ chức giám sát công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá - thể thao quận; các nhà văn hoá TDP, trung...

Phiên họp Thường trực HĐND quận tháng 6/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 02:47  | Lượt xem: 225
Sáng ngày 04/6/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019 nhằm thảo luận báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019....

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XIV tại Long Biên

Ngày đăng 17/04/2019 | 05:24  | Lượt xem: 235
Chiều ngày 17/4/2019, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XIV.

Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 12/04/2019 | 03:18  | Lượt xem: 124
Sáng ngày 12/4/2019, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, cho ý kiến và đề nghị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền...

TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 12/4/2019)

Ngày đăng 10/04/2019 | 05:05  | Lượt xem: 871
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 1. Chương trình kỳ họp        2. Danh mục tài liệu 3. Các tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị...