thông tin hội đồng nhân dân

Đoàn công tác huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng học tập, trao đổi kinh nghiệm tại quận Long Biên

Ngày đăng 08/03/2019 | 08:43  | Lượt xem: 143
Chiều ngày 07/3/2019, đoàn công tác huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Hoàng Thành Hải - Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác HĐND tại quận Long...

Thường trực HĐND quận triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác quản lý tài sản công năm 2019

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:16  | Lượt xem: 117
Chiều ngày 22/01/2019, tại cuộc họp Thường trực HĐND quận tháng 01/2019, Thường trực HĐND quận đã triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá -...

Họp Thường trực HĐND quận tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 26/12/2018 | 10:00  | Lượt xem: 5283
Sáng ngày 25/12/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận kế hoạch công tác năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2018 | 04:55  | Lượt xem: 3842
Chiều ngày 25/12/2018, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ VII, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 19/12/2018 | 02:38  | Lượt xem: 2412
Sáng ngày 19/12/2018, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XV.

Họp kiểm điểm Thường trực HĐND quận năm 2018

Ngày đăng 13/12/2018 | 03:13  | Lượt xem: 810
Sáng ngày 13/12/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức kiểm điểm theo Kế hoạch số 162-KH/QU ngày 19/11/2018 của Quận uỷ Long Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ...

Kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2018 | 08:57  | Lượt xem: 255
Kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 11/12 đến ngày 12/12/2018 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm...

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ VII - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 12/12/2018)

Ngày đăng 10/12/2018 | 10:07  | Lượt xem: 2491
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 11/12 đến 12/12/2018) TT ...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND quận

Ngày đăng 23/11/2018 | 10:01  | Lượt xem: 1250
Ngày 22/11/2018, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 23/11/2018 | 04:56  | Lượt xem: 2468
Kết thúc kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 23/11/2018, Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc với cử tri quận Long Biên tại trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:23  | Lượt xem: 296
Sáng ngày 16/11/2018, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Phúc Đồng, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XV.

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát UBND phường Ngọc Lâm về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có HLPL năm 2018

Ngày đăng 06/11/2018 | 09:43  | Lượt xem: 100
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND quận, chiều ngày 02/11/2018, tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngọc Lâm, Ban Pháp chế HĐND quận đã tổ chức giám sát UBND phường về...

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 31/10/2018 | 09:30  | Lượt xem: 78
Chiều ngày 30/10/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư...

Đoàn giám sát của HĐND làm việc với UBND quận về công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường năm 2018

Ngày đăng 31/10/2018 | 10:03  | Lượt xem: 198
Tiếp tục kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND quận khoá III về công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2018, ngày 30/10/2018, Đoàn giám sát của HĐND quận đã tổ chức...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 25/09/2018 | 04:00  | Lượt xem: 406
Chiều ngày 25/9/2018, tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường Việt Hưng, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIV.

Hội nghị giao ban hoạt động HĐND quận, phường 9 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 21/09/2018 | 01:52  | Lượt xem: 451
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND quận khóa III, sáng ngày 21/9/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND quận, phường 9 tháng đầu...

Thường trực HĐND quận khảo sát việc thu gom, vận chuyển và thu giá dịch vụ VSMT tại KĐT Việt Hưng

Ngày đăng 24/08/2018 | 04:17  | Lượt xem: 162
Tiếp tục kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND quận khoá III về công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2018, từ ngày 21/8 đến ngày 23/8/2018, Thường trực HĐND quận đã...

Thường trực HĐND quận khảo sát việc thực hiện mô hình “Bộ phận Một cửa thân thiện” tại các phường

Ngày đăng 24/08/2018 | 03:47  | Lượt xem: 470
Sáng ngày 24/8/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức khảo sát việc thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân” tại các phường Long Biên, Thạch...

Thường trực HĐND quận khảo sát công tác đầu tư hạ tầng theo kiến nghị cử tri

Ngày đăng 09/08/2018 | 03:06  | Lượt xem: 566
Sáng ngày 08/8/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức khảo sát công tác đầu tư hạ tầng theo kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/07/2018 | 11:18  | Lượt xem: 297
Sáng ngày 25/7/2018, tại Hội trường Quận uỷ Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hiển thị 1 - 20 trong 55 kết quả.