thông tin hội đồng nhân dân

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 17/07/2019 | 03:42  | Lượt xem: 118
Chiều ngày 17/7/2019, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ VIII - HĐND QUẬN KHOÁ III (TỪ 03/7 ĐẾN 04/7)

Ngày đăng 27/06/2019 | 03:30  | Lượt xem: 251
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 03/7 đến 04/7/2019)   A. Tài liệu trình bày tại kỳ...

Kiểm tra, khảo sát hiện trường theo kiến nghị của cử tri tại ĐVBC số 3 (phường Ngọc Lâm, Gia Thụy)

Ngày đăng 25/06/2019 | 04:17  | Lượt xem: 198
Sáng ngày 25/6/2019, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận - Tổ trưởng Tổ đại biểu tại ĐVBC số 3 (phường Ngọc Lâm, Gia Thụy) đã kiểm tra, khảo sát hiện trường theo các nội...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 21/06/2019 | 08:40  | Lượt xem: 170
Chiều ngày 20/6/2019, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Giang Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND quận

Ngày đăng 19/06/2019 | 09:26  | Lượt xem: 222
Sáng ngày 18/6/2019, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 19/06/2019 | 09:49  | Lượt xem: 211
Kết thúc kỳ họp thứ Bảy - Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 18/6/2019, Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc với cử tri quận Long Biên tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên.

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ VIII - HĐND QUẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ (THỜI GIAN: 8h30 NGÀY 18/6/2019)

Ngày đăng 14/06/2019 | 11:22  | Lượt xem: 136
1. Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh...

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có HLPL tại phường Long Biên

Ngày đăng 12/06/2019 | 04:55  | Lượt xem: 51
Sáng ngày 11/6/2019, tại phòng họp UBND phường Long Biên, Ban pháp chế HĐND quận giám sát UBND phường Long Biên về Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có hiệu...

Thường trực HĐND quận giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 10:59  | Lượt xem: 101
Chiều ngày 11/6/2019, tại phòng họp số 1 - UBND quận, Thường trực HĐND quận đã tổ chức giám sát công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá - thể thao quận; các nhà văn hoá TDP, trung...

Phiên họp Thường trực HĐND quận tháng 6/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 02:47  | Lượt xem: 192
Sáng ngày 04/6/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019 nhằm thảo luận báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019....

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XIV tại Long Biên

Ngày đăng 17/04/2019 | 05:24  | Lượt xem: 212
Chiều ngày 17/4/2019, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Long Biên, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XIV.

Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 12/04/2019 | 03:18  | Lượt xem: 102
Sáng ngày 12/4/2019, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, cho ý kiến và đề nghị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền...

TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 12/4/2019)

Ngày đăng 10/04/2019 | 05:05  | Lượt xem: 849
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 1. Chương trình kỳ họp        2. Danh mục tài liệu 3. Các tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị...

Đoàn công tác huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng học tập, trao đổi kinh nghiệm tại quận Long Biên

Ngày đăng 08/03/2019 | 08:43  | Lượt xem: 252
Chiều ngày 07/3/2019, đoàn công tác huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Hoàng Thành Hải - Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác HĐND tại quận Long...

Thường trực HĐND quận triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác quản lý tài sản công năm 2019

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:16  | Lượt xem: 213
Chiều ngày 22/01/2019, tại cuộc họp Thường trực HĐND quận tháng 01/2019, Thường trực HĐND quận đã triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá -...

Họp Thường trực HĐND quận tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 26/12/2018 | 10:00  | Lượt xem: 5356
Sáng ngày 25/12/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận kế hoạch công tác năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/12/2018 | 04:55  | Lượt xem: 3899
Chiều ngày 25/12/2018, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ VII, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 19/12/2018 | 02:38  | Lượt xem: 2473
Sáng ngày 19/12/2018, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XV.

Họp kiểm điểm Thường trực HĐND quận năm 2018

Ngày đăng 13/12/2018 | 03:13  | Lượt xem: 1012
Sáng ngày 13/12/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức kiểm điểm theo Kế hoạch số 162-KH/QU ngày 19/11/2018 của Quận uỷ Long Biên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ...

Kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/12/2018 | 08:57  | Lượt xem: 312
Kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 11/12 đến ngày 12/12/2018 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm...