thông tin hội đồng nhân dân

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận

Ngày đăng 20/06/2018 | 05:25  | Lượt xem: 167
Sáng ngày 20/6/2018, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 21/05/2018 | 03:37  | Lượt xem: 243
Chiều ngày 21/5/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:18  | Lượt xem: 202
Sáng ngày 15/6/2018, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thượng Thanh, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:52  | Lượt xem: 204
Chiều ngày 03/5/2018, tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường Bồ Đề, Đại biểu Quốc hội đã thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV.

Hội nghị sơ kết hoạt động HĐND và văn hoá - xã hội quý I/2018; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

Ngày đăng 09/04/2018 | 03:30  | Lượt xem: 378
Ngày 07/4/2018, Quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động HĐND và văn hoá - xã hội quý I/2018; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND...

Thường trực HĐND quận giám sát chất lượng cung cấp nước sạch trên địa bàn

Ngày đăng 29/03/2018 | 02:48  | Lượt xem: 147
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND quận, trong tháng 3/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức giám sát chất lượng cung cấp nước sạch trên địa bàn quận.

HĐND quận tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/03/2018 | 09:08  | Lượt xem: 1058
Chiều ngày 23/3/2018, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/03/2018 | 03:32  | Lượt xem: 564
Chiều ngày 01/3/2018, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 26/12/2017 | 03:55  | Lượt xem: 497
Chiều ngày 26/12/2017, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ V, HĐND quận khoá III.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 18/12/2017 | 10:18  | Lượt xem: 238
Sáng ngày 15/12/2017, tại Trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá XV.

Kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 15/12/2017 | 02:56  | Lượt xem: 534
Kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 13/12 đến ngày 14/12/2017 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2017...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 28/11/2017 | 04:31  | Lượt xem: 406
Kết thúc kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV, sáng ngày 28/11/2017, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội Hoàng Trung Hải và các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - HĐND quận

Ngày đăng 24/11/2017 | 04:40  | Lượt xem: 414
Từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2017, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 15/11/2017 | 03:03  | Lượt xem: 593
Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thạch Bàn, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá XV.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 03/11/2017 | 05:02  | Lượt xem: 736
Sáng ngày 02/11/2017, tại trụ sở Chi cục thuế quận Long Biên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức giám sát việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017.

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/11/2017 | 04:35  | Lượt xem: 509
Chiều ngày 31/10/2017, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên...

Họp Thường trực HĐND quận họp phiên thường kỳ tháng 9/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:33  | Lượt xem: 734
Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 9 tháng đầu năm, kết quả làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND 14...

Thường trực HĐND Thành phố giám sát quận Long Biên

Ngày đăng 26/09/2017 | 02:27  | Lượt xem: 976
Sáng ngày 26/9/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Long Biên về kết...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 20/09/2017 | 04:57  | Lượt xem: 647
Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Giang Biên, Đại biểu Quốc hội đã thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV.

Giao ban Ban Pháp chế HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 08/08/2017 | 03:04  | Lượt xem: 1005
Sáng ngày 04/8/2017, tại phòng họp số 2 - Quận uỷ, Ban Pháp chế HĐND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệp hoạt động với Ban Pháp chế HĐND các phường. Đồng chí Vũ Thị Thân...