thông tin hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND quận khảo sát công tác đầu tư hạ tầng theo kiến nghị cử tri

Ngày đăng 09/08/2018 | 03:06  | Lượt xem: 207
Sáng ngày 08/8/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức khảo sát công tác đầu tư hạ tầng theo kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 25/07/2018 | 11:18  | Lượt xem: 114
Sáng ngày 25/7/2018, tại Hội trường Quận uỷ Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 17/07/2018 | 04:05  | Lượt xem: 223
Sáng ngày 17/7/2018, tại Hội trường Quận uỷ Long Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khoá XV và tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện...

Kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/07/2018 | 09:32  | Lượt xem: 241
Kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 11/7 đến ngày 12/7/2018 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng...

Đại biểu HĐND quận họp thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ VI - HĐND quận

Ngày đăng 12/07/2018 | 09:48  | Lượt xem: 277
Nằm trong chương trình kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều ngày 11/7/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên thảo luận tại các Tổ Đại biểu HĐND về các báo cáo, tờ...

HĐND quận Long Biên tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường năm 2018

Ngày đăng 12/07/2018 | 09:27  | Lượt xem: 253
Sáng ngày 11/7/2018, HĐND quận Long Biên tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường. Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập, HĐND quận tổ chức giám sát chuyên đề,...

Thường trực HĐND quận rà soát kết quả tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 27/06/2018 | 04:41  | Lượt xem: 140
Chiều ngày 27/6/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức họp rà soát kết quả tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 21/06/2018 | 05:25  | Lượt xem: 161
Kết thúc kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV, sáng ngày 21/6/2018, Đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc với cử tri quận Long Biên tại trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận

Ngày đăng 20/06/2018 | 05:25  | Lượt xem: 286
Sáng ngày 20/6/2018, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 21/05/2018 | 03:37  | Lượt xem: 328
Chiều ngày 21/5/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:18  | Lượt xem: 299
Sáng ngày 15/6/2018, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thượng Thanh, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá XV.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:52  | Lượt xem: 289
Chiều ngày 03/5/2018, tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường Bồ Đề, Đại biểu Quốc hội đã thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khoá XIV.

Hội nghị sơ kết hoạt động HĐND và văn hoá - xã hội quý I/2018; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

Ngày đăng 09/04/2018 | 03:30  | Lượt xem: 463
Ngày 07/4/2018, Quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động HĐND và văn hoá - xã hội quý I/2018; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND...

Thường trực HĐND quận giám sát chất lượng cung cấp nước sạch trên địa bàn

Ngày đăng 29/03/2018 | 02:48  | Lượt xem: 196
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND quận, trong tháng 3/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức giám sát chất lượng cung cấp nước sạch trên địa bàn quận.

HĐND quận tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 26/03/2018 | 09:08  | Lượt xem: 1368
Chiều ngày 23/3/2018, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/03/2018 | 03:32  | Lượt xem: 664
Chiều ngày 01/3/2018, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 26/12/2017 | 03:55  | Lượt xem: 517
Chiều ngày 26/12/2017, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ V, HĐND quận khoá III.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 18/12/2017 | 10:18  | Lượt xem: 257
Sáng ngày 15/12/2017, tại Trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá XV.

Kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 15/12/2017 | 02:56  | Lượt xem: 562
Kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 13/12 đến ngày 14/12/2017 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2017...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 28/11/2017 | 04:31  | Lượt xem: 432
Kết thúc kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV, sáng ngày 28/11/2017, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội Hoàng Trung Hải và các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại...