thông tin hội đồng nhân dân

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 15/11/2017 | 03:03 PM  | Lượt xem: 169
Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thạch Bàn, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá XV.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 03/11/2017 | 05:02 PM  | Lượt xem: 114
Sáng ngày 02/11/2017, tại trụ sở Chi cục thuế quận Long Biên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức giám sát việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm 2017.

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/11/2017 | 04:35 PM  | Lượt xem: 158
Chiều ngày 31/10/2017, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ V - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên...

Họp Thường trực HĐND quận họp phiên thường kỳ tháng 9/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:33 PM  | Lượt xem: 397
Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 9 tháng đầu năm, kết quả làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND 14...

Thường trực HĐND Thành phố giám sát quận Long Biên

Ngày đăng 26/09/2017 | 02:27 PM  | Lượt xem: 713
Sáng ngày 26/9/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Long Biên về kết...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV

Ngày đăng 20/09/2017 | 04:57 PM  | Lượt xem: 250
Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Giang Biên, Đại biểu Quốc hội đã thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV.

Giao ban Ban Pháp chế HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 08/08/2017 | 03:04 PM  | Lượt xem: 603
Sáng ngày 04/8/2017, tại phòng họp số 2 - Quận uỷ, Ban Pháp chế HĐND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệp hoạt động với Ban Pháp chế HĐND các phường. Đồng chí Vũ Thị Thân...

Giao ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 04/08/2017 | 02:44 PM  | Lượt xem: 455
Sáng ngày 03/8/2017, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thượng Thanh, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệp hoạt động với Ban Kinh tế - Xã hội...

Kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 12/07/2017 | 09:08 AM  | Lượt xem: 356
Kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 10/7 đến ngày 11/7/2017 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng...

Họp Thường trực HĐND quận tháng 6/2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:49 PM  | Lượt xem: 764
Ngày 05/6/2017, Thường trực HĐND quận tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của HĐND quận, phường tháng 5/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch...