Thông tin lãnh đạo của đơn vị

Danh sách Thường trực Quận ủy khóa III – Nhiệm kỳ 2015 - 2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đỗ Mạnh Hải

Bí thư Quận uỷ

2

Đường Hoài Nam

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Mạnh Hà

Phó bí thư Quận ủy

 

Danh sách Thường trực HĐND khóa III – Nhiệm kỳ 2016 - 2021:

STT

Họ tên

Chức danh

1.

Đỗ Mạnh Hải

Chủ tịch HĐND quận Long Biên

2.

Nguyễn Văn Liêm

Phó chủ tịch HĐND quận Long Biên

3.

Phạm Bạch Đằng

Phó chủ tịch HĐND quận Long Biên

4.

Vũ Thị Thân

Trưởng ban pháp chế HĐND quận Long Biên

5.

Nguyễn Thế Thạch

Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND quận Long Biên

 

Danh sách lãnh đạo UBND khóa III – Nhiệm kỳ 2016 - 2021:

STT

Họ tên

Chức danh

1.

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch UBND quận Long Biên

2.

Nguyễn Mạnh Trình

Phó chủ tịch UBND quận Long Biên

3.

Đinh Thị Thu Hương

Phó chủ tịch UBND quận Long Biên

4.

Vũ Xuân Trường

Phó chủ tịch UBND quận Long Biên