Thông tin tuyên truyền

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính

11/12/2019 | 01:06
Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chế độ được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

09/12/2019 | 02:18
Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với mọi người. Ngoài ra đi nghĩa vụ quân sự còn được hưởng những quyền lợi riêng như: Được nhận tiền bảo hiểm xã hội; Được trợ cấp xuất ngũ...

Chế tài xử lý trốn nghĩa vụ quân sự

09/12/2019 | 09:29
Mức xử phạt đối với người trốn nghĩa vụ quân sự 2020 như sau:

Giữ vững đoàn kết bằng xây dựng và vận hành quy chế làm việc của cấp ủy

09/12/2019 | 12:52
Một điểm hạn chế được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ là: “Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa...

Luật nghĩa vụ quận sự: Thông tin cần biết năm 2020

04/12/2019 | 04:36
Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không" (12/1972 - 12/2019)

04/12/2019 | 08:51
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không". Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Tháng 2/2020: Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

03/12/2019 | 02:43
Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Thượng Thanh: “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa một lần”

22/11/2019 | 03:03
Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động, Hội liên hiệp phụ nữa quận Long Biên tiếp tục triển khai nhiều mô hình, cách làm hay tại các địa...

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

21/11/2019 | 05:08
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Hướng dẫn sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên

18/11/2019 | 04:37
Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Ban Tổ chức Quận ủy ban hành hướng dẫn số 07 - HD/BTC về sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung trọng tâm hướng...

Vững bước đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

07/11/2019 | 03:23
Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 2-1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là...

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

06/11/2019 | 11:45
Ngày 01/11/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi và phương án giảm đàn chăn nuôi

06/11/2019 | 10:50
Ngày 18/10/2019, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành công văn số 1825/UBND - KT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi và phương án giảm đàn chăn nuôi trên địa bàn quận.

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

05/11/2019 | 10:29
Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc...

Lộ trình thay thế và loại bỏ việc sử dụng than tổ ong trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05/11/2019 | 10:00
Ngày 30/10/2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ...

Hà Nội chính thức được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO

31/10/2019 | 04:28
Ngày 30/10/2019, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azouley đã công nhận Thủ đô Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2019)

31/10/2019 | 01:56
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã t rải qua 89 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện,...

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên là việc hệ trọng

26/10/2019 | 04:49
Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường đảm bảo tính thiết...

Những thành tựu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam sau 30 năm ra đời và phát triển

26/10/2019 | 04:43
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề...