thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi viết - kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa

Ngày đăng 21/09/2023 | 02:49  | Lượt xem: 3819
Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Long Biên về việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 21/09/2023 | 02:47  | Lượt xem: 1694
Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa thuộc UBND quận Long Biên...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi viết - kỳ thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường THCS Long Biên

Ngày đăng 20/09/2023 | 11:08  | Lượt xem: 120
Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Long Biên về việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường THCS Long Biên thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 20/09/2023 | 11:02  | Lượt xem: 97
Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó h iệu trưởng trường THCS Long Biên thuộc UBND quận Long Biên cụ thể như sau : ...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 14/09/2023 | 03:25  | Lượt xem: 85
Ngày 14/9/2023, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành thông báo số 19/TB-HĐTT thông báo lịch tổ chức thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long...

Thông báo Triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 14/09/2023 | 03:16  | Lượt xem: 74
Ngày 14/9/2023, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành thông báo số 17/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo...

Thông báo Triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 14/09/2023 | 03:16  | Lượt xem: 10
Ngày 14/9/2023, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành thông báo số 17/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TH Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường TH Ngọc Lâm thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 13/09/2023 | 05:50  | Lượt xem: 153
Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TH Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường TH Ngọc...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi viết - kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TH Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường TH Ngọc Lâm

Ngày đăng 13/09/2023 | 05:11  | Lượt xem: 147
Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Long Biên về việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận...

Thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tư pháp quận Long Biên

Ngày đăng 13/09/2023 | 02:39  | Lượt xem: 50
Ngày 13/9/2023, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 454/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tư pháp quận Long Biên

Thông báo về việc hướng dẫn khung đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 12/09/2023 | 02:41  | Lượt xem: 132
Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban,...

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; nội dung ôn tập thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa thuộc UBND quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 12/09/2023 | 02:01  | Lượt xem: 151
Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban,...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; nội dung ôn tập thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường THCS Long Biên, thuộc UBND quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 12/09/2023 | 01:59  | Lượt xem: 127
Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban,...

Thông báo Kết quả điểm bài thi viết - Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 11/09/2023 | 08:49  | Lượt xem: 1974
Ngày 11/9/2023, HĐTT chức danh trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tạo quận Long Biên ban hành Thông báo số 15/TB-HĐTT về việc kết quả điểm bài thi viết - Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; nội dung ôn tập thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường TH Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường TH Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường TH Ngọc Lâm thuộc UBND quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 08/09/2023 | 02:10  | Lượt xem: 119
Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban,...

Thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 24/08/2023 | 09:56  | Lượt xem: 262
Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên cụ thể như sau: 1. Thời gian: N...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi viết - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Ngày đăng 21/08/2023 | 09:41  | Lượt xem: 170
Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Long Biên về việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; nội dung ôn tập thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 17/08/2023 | 03:45  | Lượt xem: 271
Ngày 17/8/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTT về việc danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; nội dung...

Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi, Phó hiệu trưởng trường THCS Long Biên, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa

Ngày đăng 11/08/2023 | 04:18  | Lượt xem: 452
Ngày 11/8/2023, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 407/TB-UBND về việc hi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi, Phó hiệu trưởng trường THCS Long Biên, Phó hiệu trưởng trường mầm...

Thông báo thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Lâm thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 03/08/2023 | 10:20  | Lượt xem: 142
Ngày 03/8/2023, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 377/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường tiểu học Ái Mộ A, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Đồng, Phó hiệu trưởng...