thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 - môn kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập quận Long Biên năm 2019,

Ngày đăng 23/11/2019 | 07:00  | Lượt xem: 6108
Ngày 23/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 26/TB-HĐTTVCGD thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 - môn kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức các...

Hoả tốc: Về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 15/11/2019 | 07:14  | Lượt xem: 1473
Ngày 15/11/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5130/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - môn kiến thức chuyên ngành

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:18  | Lượt xem: 1972
Ngày 13/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 11/TB-HĐTTVCGD triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - môn thi kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức...

Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và phổ biến quy chế thi vòng 2

Ngày đăng 08/11/2019 | 02:43  | Lượt xem: 1574
Ngày 08/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTT thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019.

Thông báo kết quả thi môn trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chuyên ngành (Vòng 2)

Ngày đăng 06/11/2019 | 02:38  | Lượt xem: 2294
Ngày 04/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTT thông báo kết quả thi môn trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện...

Bổ sung tài liệu ôn tập vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/10/2019 | 03:41  | Lượt xem: 829
Ngày 25/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC về việc bổ sung, đính chính tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét...

Quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 16/10/2019 | 02:52  | Lượt xem: 982
Sáng ngày 16/10/2019, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 - môn thi trắc nghiệm

Ngày đăng 15/10/2019 | 10:15  | Lượt xem: 796
Ngày 10/10/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục ban hành thông báo số 06/TB-HĐTT triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 - môn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục mầm non,...

Thông báo tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục quận năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 10:00  | Lượt xem: 461
Ngày 10/10/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTT thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,...

Nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:17  | Lượt xem: 895
Ngày 11/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC v/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển,...

Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:04  | Lượt xem: 984
Ngày 8/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội banhanfh Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc...

Nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/10/2019 | 06:03  | Lượt xem: 1096
Ngày 01/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm...

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 11:27  | Lượt xem: 585
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký Thông báo số 291/TB-UBND kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm...

Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 11:21  | Lượt xem: 270
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký quyết định số 1625/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:55  | Lượt xem: 3156
Ngày 30/9/2019, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTDVCGD về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên

Hôi đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo Lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:29  | Lượt xem: 1094
Hôi đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 23/9/2019 về Lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Long...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 20/09/2019 | 02:41  | Lượt xem: 1102
Ngày 20/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2239/TB-SNV về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Thông báo Hướng dẫn thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 11/09/2019 | 05:51  | Lượt xem: 279
Ngày 11/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2159/SNV-CCVC về việc thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND quận Long Biên thông báo Hướng dẫn số...

Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 11/09/2019 | 05:46  | Lượt xem: 280
Ngày 5/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019. UBND quận Long Biên thông báo Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày...

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Ngày đăng 05/09/2019 | 03:49  | Lượt xem: 413
Ngày 05/9/2019, UBND quận ban hành Thông báo số: 247/TB-UBND về kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.