thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ sơ viên chức giáo dục

Ngày đăng 07/06/2021 | 06:59  | Lượt xem: 1076
Ngày 07/6/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành các Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 và Công văn số 1040/UBND-NV hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ...

Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 28/05/2021 | 11:40  | Lượt xem: 1133
Ngày ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020 đối với 02 thí sinh gồm: 1. Bà...

Lịch nộp hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:12  | Lượt xem: 1416
Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 23/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên về kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển...

Thông báo kết quả trúng tuyển và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 06:12  | Lượt xem: 2417
Ngày 23/4/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 35/TB-HĐTD thông báo kết quả trúng tuyển và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh...

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 22/04/2021 | 07:33  | Lượt xem: 501
Ngày 22/4/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 20/04/2021 | 10:19  | Lượt xem: 848
Ngày 20/4/2021, Hội đồng Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 33/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành  - kỳ tuyển...

Triệu tập thí sinh tham dự khai mạc và tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 01:14  | Lượt xem: 379
Ngày 31/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh tham dự khai mạc và...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 01:11  | Lượt xem: 401
Ngày 31/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 05/TB-HĐTD về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2...

Thông báo số 30/TB-HĐTD ngày 30/3/2021 về điểm thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:29  | Lượt xem: 2466
Ngày 30/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 30/TB-HĐTD thông báo kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc...

Công văn số 914/SGDĐT-GDPT về việc tuyển dụng nhân viên thư viện

Ngày đăng 25/03/2021 | 09:29  | Lượt xem: 509
Ngày 25/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 914/SGDĐT-GDPT về việc tuyển dụng nhân viên thư viện. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Hội đồng...

Thông báo Lịch thực hiện các nội dung trong xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 24/03/2021 | 08:30  | Lượt xem: 334
Ngày 24/3/2021, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 119/TB-UBND lịch thực hiện các nội dung trong xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc quận Long Biên năm 2021

Thông báo phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 23/03/2021 | 06:43  | Lượt xem: 220
Ngày 25/3/2021, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 22/03/2021 | 09:33  | Lượt xem: 1480
Ngày 22/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 24/TB-HĐTD triêu tập thí sinh dự thi vòng 2 - môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Thông báo lịch tổ chức phổ biến nội quy, quy chế thi vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 22/03/2021 | 09:22  | Lượt xem: 797
Ngày 22/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD thông báo lịch tổ chức phổ biến nội quy, quy chế thi vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chuyên ngành (Vòng 2) - Kỳ tuyển dụng VCGD quận Long Biên 2020

Ngày đăng 18/03/2021 | 11:28  | Lượt xem: 2647
Ngày 17/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 15/TB-HĐTD thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều...

Quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 14/03/2021 | 10:51  | Lượt xem: 761
Sáng ngày 14/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận năm 2020

Thông báo về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia kỳ tuyển dụng VCGD quận Long Biên

Ngày đăng 12/03/2021 | 06:56  | Lượt xem: 522
NGày 12/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 13/TB-HĐTD về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia kỳ tuyển dụng viên chức...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 10/03/2021 | 03:53  | Lượt xem: 1124
Ngày 10/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 11/TB-HĐTD thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 - môn thi trắc nghiệm kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 10/03/2021 | 03:49  | Lượt xem: 772
Ngày 10/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 10/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở...

Thông báo số 05/TB-HĐTD về lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 05/03/2021 | 02:56  | Lượt xem: 1561
Ngày 03/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chưc giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD về lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục  công...