thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:00  | Lượt xem: 207
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi, thực hành luyện tập làm bài thi công chức xã, phường năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 06:42  | Lượt xem: 82
Hướng dẫn làm bài thi, thực hành luyện tập làm bài thi công chức xã, phường năm 2019, xem chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây: 1. Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy vi tính 2....

Thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường năm 2019 (môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính)

Ngày đăng 21/05/2019 | 06:32  | Lượt xem: 103
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh...

Thông báo một số nội dung liên quan đến "Nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019" (cập nhật ngày 20/5/2019)

Ngày đăng 20/05/2019 | 05:16  | Lượt xem: 78
Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành...

Hội nghị hướng dẫn ôn tập, thông báo lịch thi công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:55  | Lượt xem: 118
Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Sở Nội vụ, chiều ngày 17/5/2019, tại phòng họp số 2 - Quận ủy, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên tiến hành tổ chức hướng dẫn ôn tập, thông báo...

Cập nhật nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (môn kiến thức chung)

Ngày đăng 17/05/2019 | 06:57  | Lượt xem: 62
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo tài liệu ôn tập môn kiến thức chung thi tuyển công chức phường năm 2019 theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của...

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến Kỳ thi tuyển công chức phường năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 06:26  | Lượt xem: 119
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên hướng dẫn cách làm thi thi trực tuyến và thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại các tài liệu đính kèm sau đây:

Cập nhật Nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (theo từng vị trí chức danh)

Ngày đăng 16/05/2019 | 09:13  | Lượt xem: 186
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo các tài liệu ôn tập thi theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của Ban chỉ đạo TDCCVC thành phố về việc phê duyệt...

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị hướng dẫn ôn tập, lịch thi công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 08:47  | Lượt xem: 152
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành giấy mời số 01/GM-HĐTD. Trong đó, địa điểm tổ chức Hội nghị hướng dẫn ôn tập, lịch thi công chức phường thuộc...

Giấy mời hướng dẫn nội dung ôn tập, lịch thi công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 10:06  | Lượt xem: 154
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành giấy mời số 01/GM-HĐTD

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 09:59  | Lượt xem: 143
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành thông báo số 02/TB-HĐTD về lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo về việc đính chính thông tin dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục

Ngày đăng 14/05/2019 | 03:27  | Lượt xem: 215
Ngày 14/5/2019, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 123/TB-UBND về việc đính chính thông tin dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:11  | Lượt xem: 135
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã...

Thông báo nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:01  | Lượt xem: 173
Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019.

Kiểm tra, rà soát dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 05:31  | Lượt xem: 108
Ngày 13/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc Kiểm tra, rà soát dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức phường thuộc...

Thông báo Danh sách thí sinh, kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:29  | Lượt xem: 435
Thực hiện Thông báo số 967/TB-SNV ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019. UBND quận Long Biên thông báo...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Việt Hưng Tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 25/04/2019 | 04:45  | Lượt xem: 189
Nhằm thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng, nhu cầu học tại...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 04:35  | Lượt xem: 5052
Ngày 25/4/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 103/TB-UBND về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 02:02  | Lượt xem: 4766
Ngày 29/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.

Thông báo về việc xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 05:10  | Lượt xem: 160
Quận Long Biên triển khai xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2019