thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô quy hoạch B4/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:22  | Lượt xem: 664
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô quy hoạch B4/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.4/P2 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:12  | Lượt xem: 243
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.4/P2 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ĐX (ĐX-01) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:46  | Lượt xem: 203
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ĐX (ĐX-01) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại DX-04 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:39  | Lượt xem: 192
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại DX-04 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn công ty đấu giá hợp danh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 24/10/2019 | 10:32  | Lượt xem: 194
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn công ty đấu giá hợp danh” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

NỘI DUNG CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA KÊU GỌI ĐẦU TƯ (Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên)

Ngày đăng 26/07/2019 | 01:48  | Lượt xem: 593
(1) Tên dự án: Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. (2) Địa điểm, hiện trạng sử dụng đất : Ô đất ký hiệu CV-02 thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng,...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14

Ngày đăng 23/04/2019 | 09:13  | Lượt xem: 237
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT7 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14

Ngày đăng 23/04/2019 | 09:11  | Lượt xem: 190
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT7 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 05/04/2019 | 09:16  | Lượt xem: 116
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 04/04/2019 | 09:07  | Lượt xem: 738
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 03/04/2019 | 08:56  | Lượt xem: 138
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá

Ngày đăng 05/10/2018 | 09:05  | Lượt xem: 5491
Công ty CP đấu giá số 5 thông báo Tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất tại ô QH E.2/LX5 phường Bồ Đề; H.1/LX1 phường Bồ Đề; G.2/P5,G.2/CC5 phường Thạch Bàn,...