thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án “Xây dựng trường mầm non tổ 9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (giai đoạn 1)
Ngày đăng 09/10/2015 | 10:38  | Lượt xem: 1117

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án “Xây dựng trường mầm non tổ 9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (giai đoạn 1)

Ngày 06/10/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 9278/QĐ-UBND "vv: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án "Xây dựng trường mầm non tổ 9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (giai đoạn 1)". Nội dung cụ thể như sau:

Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

Thuộc Dự án: Xây dựng trường mầm non tổ 9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (giai đoạn 1).

Địa điểm: phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội có Mã số doanh nghiệp số 0101939798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/9/2010.

Giá trúng thầu: 508.125.000 đồng . Bằng chữ: Năm trăm linh tám triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng./.

 Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: theo thời gian thi công gói thầu số 10.

Tổ chức thực hiện:

- Giám đốc Ban quản lý dự án và Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thi công công trình.

- Ban Quản lý dự án có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng đã thương thảo với Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội.

- Việc tạm ứng vốn của Ban quản lý dự án cho nhà thầu chỉ thực hiện sau khi đã bàn giao mặt bằng thi công, cho các công việc cần thiết phải tạm ứng trước và phải được quy định rõ đối tượng, nội dung và công việc cụ thể trong hợp đồng tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài Chính; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Văn bản số 10483/UBND-KH&ĐT ngày 02/12/2011 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban quản lý dự án có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả đấu thầu theo quy định.