thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả ngạn sông Hồng
Ngày đăng 09/10/2015 | 10:53  | Lượt xem: 816

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả ngạn sông Hồng

Ngày 07/10/2015, UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 9315/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường  nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả ngạn sông Hồng ". Nội dung cụ thể như sau:

1. Gói thầu: Xây dựng hệ thống cấp nước.

Dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả ngạn sông Hồng.

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội.

3. Giá trúng thầu: 14.716.185.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm mười sáu triệu một trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn).

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 ngày.

Tổ chức thực hiện:

- Giám đốc Ban quản lý dự án quận Long Biên và Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thi công công trình.

- Ban quản lý dự án quận Long Biên có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Chi tiết xem tại đây./documents/303829/0/9315+-+Q%C4%90-UBND.pdf/3482d8b1-c94e-430f-8e11-74bddb0902b1