thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập Dự án: Cải tạo, bổ sung trường THCS Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
Ngày đăng 23/12/2015 | 11:00  | Lượt xem: 1644

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập Dự án: Cải tạo, bổ sung trường THCS Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày 14/12/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 11219/QĐ-UBND "Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập Dự án: Cải tạo, bổ sung trường THCS Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội". Nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập với nội dung sau:

1- Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập.

Thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung trường THCS Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Địa điểm: Phường Đức Giang, quận Long Biên.

2- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Khánh An. Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH số 0102037100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/01/2009

3- Giá trúng thầu: 6.775.755.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).

4- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng).

Tổ chức thực hiện:

Ban QLDA quận Long Biên, Công ty TNHH Khánh An có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thi công công trình./.

Chi tiết xem tại đây./. /documents/303829/0/11219+-+Q%C4%90_UBND.pdf/29abd0db-b683-4127-8e54-03e8aea96d6e