thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định chủ trương đầu tư: Khách sạn dịch vụ - tại ô đất H1-KSDV
Ngày đăng 07/06/2016 | 16:49  | Lượt xem: 4629

Khách sạn dịch vụ - tại ô đất H1-KSDV thuộc khu đô thị sinh thái phường Phúc Lợi, Việt Hưng và Giang Biên, quận Long Biên

Ngày 02/06/2016 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định chủ trương đầu tư Khách sạn dịch vụ - tại ô đất H1-KSDV thuộc khu đô thị sinh thái phường Phúc Lợi, Việt Hưng và Giang Biên, quận Long Biên. Gồm những nội dung sau:

1. Tên dự án đầu tư: Khách sạn dịch vụ.

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư kinh doanh khách sạn và dịch vụ.

3. Địa điểm: ô quy hoạch  D.3/CCTP theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

4. Quy mô: Tổng diện tích ô đất: 25.000m2; Mật độ xây dựng: 16,2%.;  Tầng cao công trình: 1-2 tầng.

Quần thể công trình bố trí 06 khối nhà cao từ 1-2 tầng trong đó: có 03 khối nhà phòng ngủ khách sạn 02 tầng; 01 khối nhà đón tiếp 02 tầng; 01 khối nhà hàng 02 tầng; 01 khối nhà thủy tạ 01 tầng.

5. Tổng mức đầu tư: 116 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư và vốn vay của các tổ chức tín dụng.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Chi tiết xem tại đây /documents/303592/0/qdub-2819-2016-01.pdf/5ed48086-67b4-4c2f-88f1-2e01c16649a2