thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá
Ngày đăng 05/10/2018 | 09:05  | Lượt xem: 5435

Công ty CP đấu giá số 5 thông báo

Tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất tại ô QH E.2/LX5 phường Bồ Đề; H.1/LX1 phường Bồ Đề; G.2/P5,G.2/CC5 phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Lý do: Rà soát lại hồ sơ mời đấu giá (gồm phương án đấu giá và quy chế cuộc đấu giá) để thay đổi, điều chỉnh lại một số nội dung đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thống nhất giữa các nội dung văn bản quy định có liên quan.

Kế hoạch phát hành hồ sơ mới để triển khai thực hiện đấu giá đối với các ô đất trên sẽ được thông báo sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu giá./.