Tiếp nhận ý kiến

Tiếp nhận ý kiến về "Giải quyết thủ tục hành chính"
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Độc giả:Nguyễn Minh Đức - Long Biên, Hà Nội

-26/03/2019

Đề nghị cung cấp thông tin 000.00.85.H26-181130-0001

Answer

Chào ông/bà, cám ơn ông/bà đã gửi câu hỏi tới Cổng TTĐT quận Long Biên

Về câu hỏi của ông/bà, Cổng TTĐT quận Long Biên xin trả lời như sau:

Thông tin hồ sơ 000.00.85.H26-181130-0001 của ông/ bà hiện đang ở tại bộ phận một cửa Quận Long Biên đề nghị ông bà đến nhận kết quả

Quản Trị Nội Dung (26/03/2019 17:24)