Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên
Ngày đăng 14/11/2017 | 11:29 AM  | Lượt xem: 877

Sáng 14/11/2017, Quận ủy Long Biên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên trực thuộc Đảng bộ quận Long Biên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự, trao Quyết định cho Đảng bộ có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Đại biểu quận Long Biên có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thành viên Ban Chỉ đạo của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư Đảng ủy 14 phường; Bí thư cấp ủy, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên các Doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ cơ sở Khối Doanh nghiệp quận Long Biên.

Tại lễ ra mắt, Quận ủy Long Biên đã công bố Quyết định 527-QĐ/QU; 528-QĐ/QU, ngày 3/11/2017 của Quận ủy về việc lành lập Đảng bộ cơ sở Khối Doanh nghiệp quận Long Biên và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Khối Doanh nghiệp quận Long Biên. Theo đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên trực thuộc Đảng bộ quận Long Biên với 38 chi bộ trực thuộc và 417 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đ/c Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Quận ủy trao Quyết định thành lập và tặng hoa

cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng trong quá trình đổi mới đồng thời đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020", Hà Nội là một trong những tỉnh thành có Nghị quyết chuyên đề sâu về việc xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể. Bên cạnh việc phát huy vai trò của các doanh nhân, doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước vẫn tạo điều kiện môi trường để các doanh nghiệp và doanh nhân phát triển. Không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế mà còn quan tâm cả yếu tố tinh thần giúp các doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, đảm bảo các số lượng và chất lượng.

Đánh giá cao việc thẩm định, xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của toàn Đảng bộ; phù hợp với quy định của Trung ương, yêu cầu của thực tiễn, góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp quan trọng vào kết quả lãnh đạo chung của Đảng bộ quận Long Biên và Thành phố Hà Nội.

Đ/c Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy và Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy phát biểu tại Lễ ra mắt

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy đã ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổ chức Quận ủy trong tham mưu xây dựng Đề án; sự chủ động thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công việc; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ; căn cứ vào 8 chương trình công tác của Thành ủy, 3 Chương trình công tác của Quận ủy và chức năng, nhiệm vụ mới được giao, hoàn thiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các chuyên đề, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đảng bộ Quận. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về vai trò, chức năng của Đảng bộ; duy trì chế độ sinh hoạt, làm tốt công tác phát triển đảng viên, thành lập mới các chi bộ trong doanh nghiệp, tham mưu tổ chức diễn đàn tiếp xúc doanh nghiệp nhằm giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, để mỗi đảng viên là lực lượng nòng cốt trong các phong trào lao động sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều vào quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của Quận, của Thành phố. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp … bởi đây chính là nguồn lực để chúng ta xây dựng đảng và các tổ chức này sẽ hỗ trợ, giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn về con người, phát huy được tinh thần đoàn kết, khơi dậy các phong trào thi đua...

Đ/c Đinh Thị Bích Nguyệt - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố và Quận ủy đồng thời trình bày Chương trình hành động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên nhiệm kỳ 2017-2020.

Toàn cảnh Lễ ra mắt