Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng 12/03/2019 | 10:01  | Lượt xem: 260

Chiều 11/3/2019, Đảng ủy cơ quan Dân- Đảng, cơ quan UBND quận và Chi cục thuế quận đã phối hợp tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp - Trưởng phòng giáo dục Lý luận chính trị - lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ nhiệm UBKTQU, Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân Đảng; đồng chí Đàm Văn Huân - QUV, Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận; đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận và toàn thể các đồng chí đảng viên của 3 đảng bộ.

Hội nghị đã nghe Báo cáo viên quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”... Làm được như vậy thì dân tin, gốc vững, mà “Gốc có vững thì cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV, Trưởng phòng Lao động Thương binh & xã hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận trao đổi một số nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 17-HD/QU ngày 24/01/2019 của Quận ủy Long Biên về xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch tu dưỡng cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để thực hiện hiệu quả nhất./.