Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 11/04/2018 | 14:21  | Lượt xem: 964

Sáng 11/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III tiến hành hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Mời dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi quận; Thường trực HĐND quận, Phó trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, Trung tâm BDCT; Trưởng các phòng, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Bí thư Đảng ủy 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quý I, trọng tâm công tác quý II/2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; UBKT Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung).

Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quý I, trọng tâm công tác quý II/2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; UBKT Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung)

3. Giao Ban Thường vụ Quận uỷ chỉ đạo UBND Quận, Ban Tổ chức, UBKT, VPQU tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Quận uỷ hoàn thiện các văn bản và tham mưu ban hành chính thức làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 18, 19, 20, 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa III và các cấp ủy trực thuộc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 8 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVI; 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 theo kế hoạch năm 2018 gắn với thực hiện tốt chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của Thành phố và "Năm vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp" của Quận, chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.

4. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 để các cấp, các ngành căn cứ tổ chức thực hiện.