Tin tức - Sự kiện nổi bật

Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI)
Ngày đăng 07/08/2018 | 16:52  | Lượt xem: 1176

Sáng ngày 07/8/2018, tại Hội trường tầng 3- Quận ủy, Quận ủy Long Biên đã tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, thành viên BCĐ QCDC ở cơ sở, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, Thường trực Đảng ủy 14 phường, Bí thư cấp ủy khối HCSN, Doanh nghiệp và đại diện các tập thể được khen thưởng.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy đã trình bày báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Việc thực hiện Chỉ thị trong 20 năm qua đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tạo nền tảng vững chắc cho việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị quận vững mạnh.

Tiếp theo đó, đồng chí Đặng Đức Cường - QUV, Phó trưởng Ban Dân vận đã trình bày báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, công tác dân vận trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo có hiệu quả công tác tôn giáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được nhân dân tin tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

Sau khi nghe 2 báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã tham luận (có 7 tham luận tại hội nghị trong đó, 5 tham luận của các phòng, ban, đoàn thể quận, 2 tham luận khối phường) nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI); đồng thời đề ra những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa những thành tích đạt được trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả Quận Long Biên đạt được trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI). Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ; Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, chủ đề năm của Thành phố và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII); Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội theo hướng gần dân, hiểu dân.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hải- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định những thành tích hệ thống chính trị quận đạt được trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ; đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế cần quan tâm. Để khắc phục những hạn chế và phát huy thành quả đạt được trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quán triệt sâu sắc 5 quan điểm của Đảng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá để giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến quyền làm chủ của nhân. Cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện QCDC ở cơ sở.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận và phường cần nghiên cứu phát hiện và mạnh dạn tham mưu đề xuất với cấp ủy chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện QCDC trên các lĩnh vực mới nổi cộm, nhiệm vụ then chốt của địa phương và các vấn đề dân sinh bức xúc.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước, chủ trì tổ chức thực hiện tốt tất cả các khâu, các nội dung của QCDC. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ việc công khai, niêm yết công khai theo đúng các nội dung yêu cầu của quy chế. Thực hiện việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời, triệt để các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng.

5. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát động các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là đối với các quy chế đã ban hành.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư TT QU trình bày báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII
 
Đ/c Đặng Đức Cường- QUV, Phó trưởng Ban Dân vận QU trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI)
 
Đ/c Nguyễn Lan Hương- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại hội nghị
 
Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu kết luận hội nghị

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của BCT
 
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW