Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Ngày đăng 11/03/2019 | 11:28  | Lượt xem: 387

Thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, sáng ngày 08/3/2019, Chi bộ Công ty TNHH Thép Đông Hưng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Đỗ Minh Gắng - Giám đốc Công ty vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Tường Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, đồng chí Phùng Thuý Oanh - Cán bộ phòng Tổ chức Đảng - đảng viên - Ban Tổ chức Thành uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng quận uỷ Long Biên; đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Khối; đại biểu chi bộ tổ dân phố 8 phường Đức Giang; đại diện Ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn Công ty, các phòng ban, đơn vị của doanh nghiệp; các quần chúng ưu tú và toàn thể đảng viên Chi bộ Công ty Công ty TNHH Thép Đông Hưng.

Tại buổi Lễ, thay mặt chi bộ Công ty, đồng chí Bùi Đức Mạnh - Phó bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định số 849-QĐ/QU ngày 22/02/2019 của Ban thường vụ Quận uỷ Long Biên về việc kết nạp quần chúng ưu tú Đỗ Minh Gắng - Giám đốc Công ty TNHH Thép Đông Hưng vào Đảng.

Đồng chí Bùi Đức Mạnh - Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Thép Đông Hưng trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đỗ Minh Gắng

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Minh Gắng - đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Đồng chí Bùi Đức Mạnh - Phó bí thư chi bộ bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và đề nghị đồng chí sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tích cực trong học tập và công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên để cùng Chi bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy đã chúc mừng đồng chí Đỗ Minh Gắng, ghi nhận biểu dương Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên và Chi bộ Công ty; biểu dương chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đã đạt được kết quả bước đẩu tốt đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới nói chung, chú trọng hơn nữa việc kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Buổi Lễ kết nạp đồng chí Đỗ Minh Gắng đã được thực hiện trang nghiêm, đúng quy định của Điều lệ Đảng./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: