Tin tức - Sự kiện nổi bật

Khối dân vận đánh giá kết quả công tác quý I năm 2019
Ngày đăng 05/04/2019 | 17:33  | Lượt xem: 1400

Chiều ngày 05/4/2019, tại phòng họp số 1 Quận ủy, Khối dân vận đã họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đ/c Nguyễn Quốc Long – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể quận và Phó Bí thư thường trực – Trưởng khối dân vận các phường.

Đánh giá kết quả thực hiện trong quý I năm 2019, đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng ban dân vận Quận ủy, nhấn mạnh một số nội dung nổi bật  như: tình hình nhân dân ổn định, phấn khởi; nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Ban Dân vận Quận ủy đã tham mưu xây dựng chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; Ban chỉ đạo công tác tôn giáo; Kế hoạch công tác dân vận năm 2019. Triển khai về phát động thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2019-2020. Tham mưu Ban chỉ đạo công tác tôn giáo chỉ đạo việc rà soát, thống kê sử dụng nhà đất và giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên báo cáo thành phố đúng quy định (trước 20/3); Tham mưu chỉ đạo Chi cục thuế quận kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh khai báo không trung thực (Theo BC KQ giám sát của ĐTN quận); Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng (Báo cáo số 481-BC/QU ngày 31/01/2019; Tổ chức tập huấn QCDC cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường; Bí thư CB, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban TTND các trường công lập trên địa bàn (với 250 đ/c). Phối hợp với UBND quận xây dựng kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn khối Dân vận 14 phường duy trì chế độ giao ban hàng tháng, xây dựng chương trình phối hợp vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền phường trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến nhân dân. Ban Dân vận chủ động phối hợp nắm tình hình lễ hội đầu năm tại các địa phương, thăm hỏi chúc tết các sư trụ trì tại 1 số chùa trên địa bàn; nắm tình hình nhân dân tại các khu vực có dự án GPMB.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Dân vận đã đề xuất 8 nội dung công tác trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Quận uỷ, HĐND Quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; chấp hành tốt các chính sách liên quan đến GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn quận. Chủ động nắm tính hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Tham mưu xây dựng các báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Trung ương: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội”; 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Công tác dân tộc”. Tham mưu tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với khối phường năm 2019. Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả các mô hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”6 tháng đầu năm 2019 do các phường, các đơn vị đề xuất; Khảo sát, đánh giá hoạt động của Tổ dân vận ở Tổ dân phố trên địa bàn. Kiểm tra các hoạt động về tôn giáo; Phối hợp thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc đạo Phật nhân lễ Phật Đản, Phật lịch 2563. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Vai trò của Tổ dân vận ở Tổ dân phố trong thực hiện QCDC ở cơ sở”.

Tại hội nghị, có 17 ý kiến tham gia đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khối dân vận từ quận đến cơ sở. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với những kết quả đạt được, thông tin một số tình hình tại địa phương, đơn vị và đề xuất, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị giao ban khối dân vận quý I năm 2019

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Quận ủy ghi nhận những kết quả đạt được của khối dân vận từ quận đến cơ sở. Đồng thời, ngoài các tồn tại trong báo cáo đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như việc lãnh đạo đăng ký và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” còn hạn chế; công tác dân vận chính quyền tại một số phường còn yếu, chưa xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm (phường Ngọc Thụy, Sài Đồng, Giang Biên).

Đối với nhiệm vụ quý II năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy thống nhất với 8 nội dung trọng tâm do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đề xuất, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện: Tập trung công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn; nắm chắc các chủ trương, các văn bản mới để tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Rà soát lại các quy chế hoạt động của khối vận, của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; Triển khai thực chất các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký thực hiện; Triển khai hiệu quả các quy chế phối hợp, các kế hoạch liên tịch của MTTQ, các đoàn thể với chính quyền, các lực lượng vũ trang; Tham mưu tổ chức thành công đại hội MTTQ quận và đại hội Hội liên hiệp thanh niên các phường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.