Tin tức - Sự kiện nổi bật

Phiên họp Thường trực HĐND quận tháng 6/2019
Ngày đăng 04/06/2019 | 14:47  | Lượt xem: 225

Sáng ngày 04/6/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019 nhằm thảo luận báo cáo kết quả hoạt động HĐND quận 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND; đồng chí Đàm Văn Huân - Uỷ viên BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận và Thường trực HĐND phường Thạch Bàn, Giang Biên.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND quận đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND thành phố để thể chế hoá, ban hành chương trình hoạt động, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Quận, đạt được những kết quả nổi bật sau:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện; việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2019 đảm bảo rõ người, rõ việc gắn với trách nhiệm, phân công nhiệm vụ tới các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND&UBND quận.

(2) Kỳ họp HĐND quận được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, hiệu quả; Công tác điều hành kỳ họp được đổi mới theo hướng khoa học, ngắn gọn, thiết thực, giảm thời gian đọc báo cáo trên hội trường, phát huy vai trò thẩm tra, định hướng của các ban, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong thảo luận.

(3) Các hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện tinh gọn, trọng điểm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung giám sát sâu các vấn đề dân sinh bức xúc, qua đó, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục.

(4) Trong công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, các Đại biểu HĐND quận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, chủ động tìm hiểu thông tin, nắm bắt tình hình thực tế của quận và những quy định của các cấp trong quá trình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

(5) Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả. Việc phối hợp, điều hoà, hướng dẫn hoạt động với Thường trực, các Ban HĐND phường được duy trì kịp thời, chặt chẽ.

(6) Các đồng chí Thường trực HĐND quận tham dự đầy đủ các cuộc họp của Quận uỷ, UBND quận, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, nghị quyết, các chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Quận.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động HĐND quận còn một số tồn tại, như: Việc khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chưa bao quát trên các địa bàn; Công tác đôn đốc thực hiện các kết luận sau khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND quận còn hạn chế; Công tác đôn đốc, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các Ban HĐND chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao… Để khắc phục các tồn tại, về những nội dung nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Chủ tịch HĐND quận yêu cầu:

1. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ và các ngành liên quan triển khai các kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố và của quận năm 2019, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực và các Ban HĐND đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết HĐND năm 2019. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, quản lý, sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục & đào tạo, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường.

2. Tập trung giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ảnh, kiến nghị.

3. Tổ chức tốt kỳ họp thứ VIII, IX - HĐND các cấp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thông qua các chương trình, Đề án và những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Tiếp tục cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn;  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và thẩm định các báo cáo, Đề án trình kỳ họp HĐND.

4. Triển khai tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, duy trì giao ban định kỳ, tiếp tục tổ chức hội nghị chuyên đề để trao đổi, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND từ quận tới cơ sở, đặc biệt trong hoạt động thẩm tra, giám sát về đầu tư công, quản lý tài chính ngân sách nhà nước

5. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND quận và phường. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND trong việc khảo sát, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

6. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; Kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng đôn đốc giải quyết, hướng trọng tâm về cơ sở, tổ chức chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại các phường trên địa bàn.

7. Thực hiện tốt việc họp, giao ban Thường trực HĐND quận và phường hàng tháng theo quy định của Luật, đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết giữa hai kỳ họp, đôn đốc thực hiện kết luận sau các phiên chất vấn, giải trình và các kết luận sau giám sát./.