Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường trực HĐND quận giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:59  | Lượt xem: 120

Chiều ngày 11/6/2019, tại phòng họp số 1 - UBND quận, Thường trực HĐND quận đã tổ chức giám sát công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá - thể thao quận; các nhà văn hoá TDP, trung tâm VH-TT phường và các trường học công lập trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Ban Dân vận; Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Giáo dục & đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Quản lý đô thị; Trung tâm Văn hoá - Thông tin & Thể thao, Văn phòng HĐND&UBND quận và Chủ tịch HĐND 14 phường trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo của UBND quận về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn. Đại diện Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo kết quả triển khai kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát HĐND quận và Thường trực HĐND các phường. Từ ngày 06/3 đến ngày 31/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận đã tổ chức 05 buổi khảo sát tại trung tâm văn hoá - thể thao quận, các nhà văn hoá TDP, trung tâm VH-TT phường và các trường học. Các buổi khảo sát được tổ chức với sự tham gia của Thường trực HĐND các phường (chia theo các cụm cơ sở Đảng), cụ thể:

+ Ngày 06/3/2019: Khảo sát tại Trung tâm văn hoá - thể thao quận

+ Ngày 12/3/2019: Khảo sát tại trung tâm VH-TT phường Sài Đồng (Mời Thường trực HĐND các phường Sài Đồng, Giang Biên, Phúc Lợi)

+ Ngày 14/3/2019: Khảo sát tại trường MN Phúc Đồng (Mời Thường trực HĐND các phường Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề)

+ Ngày 20/3/2019: Khảo sát tại trường THCS Thạch Bàn (Mời Thường trực HĐND các phường Thạch Bàn, Long Biên, Cự Khối, Ngọc Thuỵ, Ngọc Lâm)

+ Ngày 28/3/2019: Khảo sát tại trung tâm VH-TT phường Thượng Thanh (Mời Thường trực HĐND các phường Việt Hưng, Thượng Thanh, Đức Giang)

Qua các buổi khảo sát điểm, Đoàn giám sát đã hướng dẫn Thường trực HĐND các phường về phương thức tiến hành giám sát, cung cấp các văn bản, tài liệu về công tác quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời lưu ý một số khó khăn, vướng mắc các đơn vị thường gặp và đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp khắc phục tại các đơn vị làm tốt. Bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của Thường trực HĐND quận, 14/14 Thường trực HĐND phường đã triển khai công tác giám sát tại các nhà văn hoá TDP, trung tâm VH-TT phường và các trường học công lập; gửi báo cáo kết quả về Thường trực HĐND quận trong tháng 5/2019 đảm bảo chất lượng.

Căn cứ báo cáo của UBND quận và Đoàn giám sát; lắng nghe ý kiến phát biểu của các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận và Thường trực HĐND các phường, đồng chí Chủ tịch HĐND quận ghi nhận cố gắng và kết quả hoạt động của Đoàn giám sát và Thường trực HĐND các phường trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công đối với trung tâm văn hoá - thể thao quận; các nhà văn hoá TDP, trung tâm VH-TT phường và các trường học công lập trên địa bàn; đồng thời giao Thường trực HĐND các phường tiếp tục thực hiện tái giám sát công tác quản lý tài sản công của UBND các phường, các đơn vị thuộc Quận để kịp thời phát hiện, phản ánh và chấn chỉnh các vi phạm (nếu có), nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản của các đơn vị; Giao UBND quận tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát hiệu quả hoạt động của các mô hình, đề án đề có định hướng tiếp tục triển khai đầu tư, mua sắm phù hợp theo hướng hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí và đơn vị tiếp nhận có đủ khả năng về trình độ, nguồn kinh phí để khai thác, quản lý sau đầu tư./.


(Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo tại hội nghị)