Tin tức - Sự kiện nổi bật

Họp tập thể lãnh đạo UBND quận
Ngày đăng 06/08/2019 | 17:21  | Lượt xem: 359

Chiều ngày 06/8/2019, tại phòng họp 1 - UBND quận đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận tổ chức phiên họp tập thể lãnh đạo UBND quận

Mời họp cùng UBND quận có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí là Chánh Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng các phòng, ban đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Y tế, Văn hoá thông tin, Giáo dục đào tạo, Kinh tế, Công an quận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Trung tâm phát triển quỹ đất,  Trung tâm Y tế; cùng các đồng chí là Chủ tịch UBND 14 phường.

Chủ tịch UBND quận Vũ Thu Hà chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, tập thể lãnh đạo UBND quận xem xét, cho ý kiến về các nội dung như sau:

1. Thống nhất phương án quản lý, duy tu duy trì vườn hoa, cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận

2. Báo cáo Quy định về phân công trách nhiệm quản lý, quy trình vận hành sử dụng, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy trang cấp cho UBND các Phường trên địa bàn quận Long Biên và kế hoạch mua sắm trang thiết bị PCCC năm 2019

3. Báo cáo triển khai Kế hoạch phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”  trên địa bàn quận

4. Báo cáo Đề án phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2021