Tin tức - Sự kiện nổi bật

HĐND quận bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 13/09/2019 | 10:44  | Lượt xem: 1331

Sáng ngày 13/9/2019, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, kiện toàn nhân sự của HĐND, UBND quận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Lãnh đạo Thành phố về dự kỳ họp có đồng chí Trần Đình Cảnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Đại biểu quận Long Biên tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Các đồng chí Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn.

(Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp)
 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận khẳng định: Năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quận thực hiện năm chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Trong 9 tháng đầu năm, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế Quận tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Các nhiệm vụ mới được tập trung triển khai và đạt hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” được tập trung triển khai và đạt kết quả rõ nét, đã tạo ra sức lan toả trong việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp cho từng tuyến đường, trong các TDP và khu vực công cộng trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với Cách mạng, gia đình chính sách được quan tâm. Văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng.

Sau diễn văn khai mạc, HĐND quận tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận đã được Thành uỷ điều động đến công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Việc biến động nhân sự đối với chức danh Chủ tịch UBND có tác động không nhỏ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP trên địa bàn quận; đồng thời cũng là thời cơ để các cán bộ trẻ có cơ hội cống hiến, phát huy năng lực, trí tuệ, đạo đức và tinh thần trách nhiệm để được lựa chọn giao trọng trách chỉ đạo, điều hành bộ máy chính quyền, đưa quận Long Biên ngày càng phát triển.

Qua một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các Đại biểu đã thống nhất, bầu ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kết quả bầu cử: 32/34 phiếu đạt 94,1%).

(Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chụp ảnh lưu niệm cùng Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận)
 
(Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Quận uỷ)

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về việc chấp nhận đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận khoá III của đồng chí Vũ Thu Hà - Nguyên Chủ tịch UBND quận và đồng chí Đàm Văn Huân - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên do chuyển công tác. Bên cạnh các nội dung về công tác nhân sự, căn cứ báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua Tờ trình của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương dự án “Đầu tư xây dựng bến lấy nước chữa cháy và lắp mới bổ sung các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên”.

(Các Đại biểu HĐND quận biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp)
 

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã thảo luận, phân tích kĩ, toàn diện các vấn đề và quyết nghị thông qua 03 nghị quyết về công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận. Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong toàn quận, các cấp, các ngành, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND quận khoá III; đồng thời nhấn mạnh: “Việc kiện toàn nhân sự của HĐND, UBND, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND đã góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của Quận. Đây là tiền đề quan trọng để quận Long Biên tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP của Quận giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)”. Thay mặt HĐND, đồng chí Chủ tịch HĐND đề nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, năng lực của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm, kỳ vọng của Đại biểu, cử tri và nhân dân; đề nghị tập thể Thường trực, thành viên UBND quận đoàn kết, thống nhất, sắp xếp, phân công công việc nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND quận; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để dự án do HĐND quận thông qua sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND quận cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bám sát tinh thần của chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”./.