tin hoạt động khác

UBND quận họp ngày 12/7/2017
Ngày đăng 13/07/2017 | 14:20 PM  | Lượt xem: 570

Sáng ngày 12/7/2017, UBND quận Long Biên tổ chức họp thảo luận về kết quả rà soát hiện trạng chợ dân sinh xuống cấp; phương án xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất Trung tâm VHTT các phường.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch HĐND quận,  các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Lãnh đạo các phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Văn hóa thông tin, Ban Quản lý dự án,  Trung tâm VHTT và Thể thao;  Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Cự Khối, Giang Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Thạch Bàn, Đức Giang, Phúc Lợi.


Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe phòng Kinh tế báo cáo kết quả rà soát hiện trạng chợ dân sinh xuống cấp; phòng Tài chính kế hoạch báo cáo phương án xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa Thể thao các phường.

Qua rà soát tổng số 28 chợ dân sinh trên địa bàn, có 03 chợ cần được cải tạo, nâng cấp: chợ Ngọc Thụy, chợ Tổ 29 Thượng Thanh và chợ Thạch Bàn về cầu chợ, mái lợp, cột chống đỡ, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, quầy bán hàng…

UBND quận đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Sở Tài chính và UBND Thành phố hướng dẫn việc xã hội hóa, khai thác tài sản, cơ sở vật chất thuộc Trung tâm văn hóa thể thao phường và được Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

 Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo:

1. Thành lập tổ công tác rà soát tổng thể công tác quản lý tại các chợ trên địa bàn, các phương án được duyệt, tổng hợp thực trạng và đánh giá trách nhiệm của BQL chợ; báo cáo UBND quận.

2. Các phường rà soát các điều khoản hợp đồng giữa phường và các chủ đầu tư chợ trên địa bàn, tổng hợp thực trạng, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư.

3. Phối hợp các Sở, ngành Thành phố tiếp tục xin ý kiến và ban hành văn bản hướng dẫn về phương án XHH khai thác cơ sở vật chất Trung tâm VHTT các phường theo quy định.