tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận tháng 7/2017
Ngày đăng 14/07/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 312

Chiều ngày 13/7/2017, tại phòng họp số 1 UBND quận, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) quận tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận - Trưởng ban chỉ đạo CNTT quận chủ trì hội nghị. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng Công an quận, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường 6 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện thí điểm hệ thống Dịch vụ công của Thành phố và mô hình Trả kết quả tại nhà phường Phúc Lợi; tiến độ triển khai hệ thống camera an ninh công cộng và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo kết luận:

1. Về mô hình CQĐT quận, phường

Xây dựng Bộ tiêu chí mô hình cơ quan điện tử quận đảm bảo đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận.

Căn cứ trên kết quả kiểm tra, đánh giá các phường 6 tháng đầu năm, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí mô hình cơ quan điện tử phường theo hướng nâng cao tiêu chí, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các phường trong việc áp dụng, vận hành mô hình.

Thống nhất điều chỉnh mô hình "Chung cư điện tử" thành mô hình "Khu dân cư thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4"; tập trung công tác tuyên truyền để người dân hiểu, quan tâm và trực tiếp sử dụng các dịch vụ công do quận, phường cung cấp; tiếp tục khuyến khích việc triển khai mô hình tại các phường.

2. Về việc triển khai hệ thống camera an ninh

Giao Công an quận: khẩn trương đầu tư hệ thống máy tính quản lý, vận hành hệ thống camera an ninh tại trụ sở Công an quận, kinh phí huy động từ nguồn vốn xã hội hóa; chỉ đạo Công an các phường xây dựng quy trình chung phục vụ việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera an ninh; phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 06 phường còn lại, xây dựng quy trình vận hành kỹ thuật hệ thống camera an ninh.

3. Về mô hình Trả kết quả tại nhà của phường Phúc Lợi

Đánh giá cao hiệu quả triển khai mô hình Trả kết quả tại nhà của phường Phúc Lợi; đề nghị phường duy trì kết quả đã đạt được và mở rộng phạm vi triển khai theo kế hoạch đã xây dựng. Xem xét khen thưởng đột xuất và báo cáo điển hình về mô hình trong Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt quý III/2017 của quận.

4. Về một số nội dung công việc khác

Giao Văn phòng Quận ủy phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận: khảo sát và tổ chức các lớp tập huấn CNTT theo từng nhóm đối tượng được khảo sát. Đánh giá lại kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại quận; đặc biệt tập trung vào cán bộ các Đoàn thể phường, cán bộ mới được bổ nhiệm.

Giao Văn phòng HĐND&UBND quận: Khẩn trương khắc phục những vấn đề, sự cố kỹ thuật dẫn đến việc mất thông tin, dữ liệu trên các phần mềm, ứng dụng; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại ngăn thư mục trên Cổng thông tin điều hành nội bộ của quận (Lớp 2); Nghiên cứu, tham mưu giải pháp triển khai thí điểm mô hình Dịch vụ uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính (Dịch vụ công có tính phí) nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu.