tin hoạt động khác

Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 01/2018 cơ quan Dân Đảng
Ngày đăng 08/01/2018 | 09:28  | Lượt xem: 1054

Sáng 08/01/2018, Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tuần đầu tiên của tháng. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ các Ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, thủ trưởng cơ quan - chủ trì buổi lễ.

Được sự phân công của đồng chí chủ trì, sau nghi thức chào cờ, Văn phòng Quận ủy đã báo cáo một số kết quả đạt được của cơ quan Dân, Đảng trong tháng 12/2017:

- Thực hiện nội quy, quy định của cơ quan: Các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của cơ quan. Tình hình an ninh trật tự của cơ quan được đảm bảo. Ý thức về tiết kiệm điện, sử dụng trang thiết bị của cán bộ, công chức cơ quan được nâng cao. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh nơi làm việc cũng như khuôn viên của cơ quan. Công tác tổng vệ sinh cơ quan, nơi làm việc được duy trì vào chiều thứ sáu hàng tuần.

- Hoạt động của Công đoàn cơ quan: Xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Phối hợp thực hiện tốt các nội dung Đại hội Công đoàn quận Long Biên nhiệm kỳ 2018-2023; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị dân chủ cơ quan Dân, Đảng năm 2018; Tiếp tục duy trì các hoạt động thăm hỏi, sinh nhật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn và hoạt động hai câu lạc bộ Cầu lông, Văn nghệ cơ quan.

- Hoạt động của Đoàn thanh niên cơ quan: Xây dựng báo cáo tổng kết công tác đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Duy trì thực hiện mô hình Văn phòng xanh, vệ sinh cơ quan hàng tuần.

- Trong năm 2017, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ của cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Kết quả có 26 đồng chí cán bộ, công chức, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 được cơ quan biểu dương.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - PBTTT, Thủ trưởng cơ quan - triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã biểu dương và ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 của cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018:

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam; 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với Lễ trao huy hiệu đảng đợt 3/2. Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

2. Tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ học tâp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đảm bảo tiến độ và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

3. Bám sát nhiệm vụ 03 chương trình công tác của Quận ủy, yêu cầu của ngành dọc cấp trên, các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 đảm bảo rõ nội dung, tiến độ gắn với thực hiện Chủ đề năm 2018 của Thành Phố "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và quận Long Biên "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp".

4. Làm việc với một số phường và các phòng, ban, đoàn thể về nhiệm vụ năm công tác năm 2018.

5. Rà soát các tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp để triển khai đến cơ sở.

6. Công tác nội vụ cơ quan, công đoàn, đoàn thanh niên:

* Công tác nội vụ: Tiếp tục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm điện; Các đơn vị chủ động xây dựng rà soát và hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ, các quy trình nội bộ của đơn vị.

* Công đoàn: Chỉ đạo các tổ công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm 2018; Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2018 vào ngày 26/01/2018; Phát động quỹ ủng hộ đồng bào khu vực Nam, Trung bộ bị lũ lụt; Xây dựng chương trình công tác năm 2018 và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành; Thực hiện tốt chế độ cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết nguyên đán 2018.

* Đoàn Thanh niên: Xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng; Tham gia các phong trào do đoàn cấp trên phát động; Tiếp tục duy trì hoạt động Văn phòng xanh, sạch, đẹp; duy trì tổng vệ sinh cơ quan cuối tuần

Tại buổi lễ, Công đoàn cơ quan đã chúc mừng và tặng quà cho 9 đồng chí đoàn viên công đoàn sinh nhật trong tháng 01/2018.

Thường trực Quận ủy trao quà sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn