tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin
Ngày đăng 22/02/2018 | 18:18  | Lượt xem: 576

Ngày 22/02/2018, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả các nội dung công việc năm 2017 và triển khai các nội dung công việc năm 2018; kết quả thực hiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường tháng 01/2018 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận những kết quả công việc đã triển khai, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2018:
1. Về hệ thống camera an ninh: Giao Văn phòng HĐND&UBND phối hợp chặt chẽ với Công an quận, đơn vị tư vấn và UBND các phường: Rà soát việc lắp đặt thiết bị, tập trung khắc phục các sự cố, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả; Rà soát, hoàn thiện và triển khai các quy định vận hành, khai thác sử dụng hệ thống camera an ninh, thực hiện tốt công tác duy tu, duy trì và định kỳ đánh giá hiệu quả vận hành, khai thác, sử dụng. Báo cáo tiến độ thực hiện trong tháng 3/2018.
2. Về Cổng thông tin điện tử quận (lớp 1): Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận và các đơn vị có liên quan khẩn trương thiết lập và vận hành chuyên mục tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập quận trên Cổng thông tin điện tử quận. Thu thập thông tin, biên tập nội dung, tin bài đăng tải, cập nhật thường xuyên lên chuyên mục. Báo cáo kết quả trong tháng 3/2018.
3. Về nâng cấp Cổng thông tin điều hành tác nghiệp: Giao Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện việc nâng cấp chức năng quản lý thông báo kết luận và ngăn thư mục lớp 2 Cổng thông tin điều hành tác nghiệp, hướng dẫn vận hành và đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành trong quý I/2018.
4. Về trang thiết bị: Thống nhất về chủ trương trang bị máy tính bảng (Ipad) cho chức danh Phó Chủ tịch HĐND các phường từ nguồn kinh phí thực hiện đề án CNTT năm 2018.  Giao Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt nghiêm túc các quy định khai thác, quản lý, sử dụng máy tính bảng tới các phòng, ban đơn vị và cán bộ công chức có liên quan.Trên cơ sở đánh giá việc sử dụng phòng họp, các trang thiết bị đã được đầu tư, giao Văn phòng HĐND&UBND quận  xây dựng phương án đầu tư màn hình LED tại hội trường tầng 2 Khu liên cơ quan báo cáo Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt.
5. Về mô hình cơ quan điện tử quận, phường: Căn cứ bộ tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, quận phường năm 2018, giao Tổ kiểm tra định kỳ hàng tháng kiểm tra trên hệ thống việc thực hiện của các đơn vị, công khai kết quả trên Cổng thông tin điều hành tác nghiệp (lớp 2), tổ chức đánh giá việc thực hiện mô hình định kỳ 6 tháng và 01 năm.