tin hoạt động khác

Bồi dưỡng kỹ năng theo khung năng lực vị trí việc làm đối với lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận và phường.
Ngày đăng 18/04/2018 | 07:53  | Lượt xem: 836

Sáng ngày 17/4/2018, tại Hội trường Quận ủy, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp lên lớp giảng Chuyên đề "Kỹ năng xây dựng, triển khai, kiểm soát kế hoạch, lịch công tác" cho các đồng chí lãnh đạo là trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận và UBND phường.

Đây là lớp bồi dưỡng thực hiện Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 31/01/2018 của Quận ủy Long Biên triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" năm 2018.

Đến dự và trực tiếp là báo cáo viên của lớp tập huấn có đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Long Biên. Tham dự lớp học có 93 học viên là các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng ban, đơn vị thuộc Quận và Phó Chủ tịch UBND các phường.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và quan điểm của Quận về công tác bồi dưỡng thực hiện Đề án 01-ĐA/QU năm 2018: Bồi dưỡng theo hướng tập trung vào các kỹ năng phù hợp với từng vị trí việc làm và chức danh đảm nhiệm; chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm và bổ sung, hệ thống lại các kiến thức chung phục vụ  kiểm tra, sát hạch, đánh giá hàng năm đối với cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Phương pháp bồi dưỡng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; dành nhiều thời gian thực hành, trao đổi, thảo luận; nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đối tượng học viên là cán bộ quản lý trong công tác lãnh đạo, điều hành tại các đơn vị.

(Ảnh Đ/c Vũ Thu Hà - Phó bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận giảng bài tại lớp )

Qua chuyên đề này, học viên được hệ thống lại kiến thức và các yêu cầu chung về xây dựng, triển khai và kiểm soát kế hoạch, lịch công tác từ đó học viên tổng hợp và đối chiếu với các nội dung công việc đang triển khai tại đơn vị để có sự điều chỉnh, bổ sung hợp lý.

Học viên được trao đổi, thảo luận nhóm và thuyết trình về chủ đề: Xây dựng biểu kế hoạch nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

(Ảnh nhóm thảo luận trình bày trước lớp)

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của học viên, đồng chí báo cáo viên đã chỉ rõ những nguyên nhân và các giải pháp cũng như những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình xây dựng, triển khai, kiểm soát kế hoạch, lịch công tác nhằm đưa ra nguyên tắc chung cho các đơn vị. 

Buổi chiều ngày 18/4/2018, các học viên là Phó Chủ tịch UBND phường tiếp tục được chia thành các nhóm thực hành, thảo luận và thuyết trình về nội dung kỹ năng xây dựng, triển khai, kiểm soát kế hoạch, lịch công tác.

(Các Phó Chủ tịch UBND phường thảo luận, thực hành tại lớp học)

Một số hình ảnh tại lớp học:

Nhãn